I 13 år har de hatt øvelse på søndager på Sandvika videregående. Nå er det slutt. Begrunnelsen? Det er .

Frivillighet er en av bærebjelkene i vårt samfunn. Å delta på fritidsaktiviteter gir tilhørighet, utvikler forskjellige talenter, gir kjennskap, vennskap og forhindrer utenforskap. Kort oppsummert: frivilligheten er med på å skape trygghet, oppdra, trygge og utvikle ungene våre. Og oss voksne fordi vi også deltar direkte eller indirekte.

Som politikere bør vi takke frivilligheten hver eneste dag: Vi vedtar mål og planer for hvordan samfunnet skal utvikle seg og hvordan folk skal trives i våre kommuner. Uten frivilligheten hadde vi ikke klart å bevege oss fremover. Derfor er eksempelet med Asker og Bærum ungdomskorps trist.

Bakgrunn: Loppemarked i Sandvika i fare

Arbeiderpartiet har ved flere budsjettbehandlinger foreslått gratis tilgang til øvings- og samlingslokaler for lag og foreninger. Vi har foreslått at fylkeskommunen skal ha egne instruktørkurs for lag og foreninger, slik at de selv kan ha ansvar for brannsikkerhet og lignende der det er en utfordring for å kunne drive utlån. Da ville ikke skolene måtte stille med egen tilsynsvakt. De borgerlige partiene har stemt våre forslag ned hver eneste gang.

Jeg kan forstå at skolen vil gjøre det enklest mulig for seg selv. Men det må da være mulig for skolen å for eksempel invitere med noen av de voksne i korpset på det samme kurset som tilsynsvaktene får? Eller annen opplæring som skolen mener er nødvendig? Og dersom det er fylkeskommunen som har ansvar for disse kursene: vil de borgerlige partiene som styrer fylket bidra til å løse dette?

Les også: Flere korps varsler nedleggelser ved loppe-nekt

Det blir stadig vanskeligere å finne lokaler å øve og samles i. Ikke fordi vi har færre lokaler. Men fordi skoler privatiseres, reglene blir for rigide eller svaret man gir frivilligheten rett og slett er nei. Det er for dårlig. Vi har alle et ansvar for å bidra litt i den store dugnaden frivilligheten står for.

Les mer på budstikka.no/debatt