Lørdag formiddag på legevakten i første etasjen på Bærum sykehus: Aksel (7) er spak. Mamma Linda Johnsen lett bekymret. Storebror er med som moralsk støtte:

– Dette er tredje dag Aksel har feber og vondt i øret, og da følte vi at vi måtte oppsøke lege, sier Linda Johnsen fra Hvalstad i Asker.

Johnsen sier at de prøver å bruke fastlegen på Holmen mest mulig, men at det av og til er nødvendig å ty til legevakten.

– Aksel har vært borte fra skolen i to dager nå, så hvis vi hadde ventet til mandag og han ikke hadde blitt bedre, hadde han måttet være borte enda en dag, sier Johnsen.

Mange er ikke like flinke til å bruke fastlegen normalt, og legevakten kun som nødløsning. Det går frem av årsrapporten fra legevakten i Asker og Bærum.

LEST DENNE? Måtte vente i fem timer og 50 minutter på legevakten 

Ubehagelig ventetid

– Man opplever ikke sjelden at pasienter henvender seg på ettermiddag og i helg for å slippe å ta fri fra jobb for å gå til sin fastlege, skriver legevaktsjef Ingunn Rese i legevaktens årsrapport. Hun leger til:

– Legevaktens tilbud er ikke dimensjonert for dette.

Andre oppsøker legevakten fordi de raskere får svar på røntgen og blodprøver enn om de hadde gått til fastlegen, slik andre gjør.

Det skaper fare for kø for syke som det haster å få gitt behandling:

– Legevaktens verktøy for vurdering av hastegrad skiller de alvorlig syke fra dem som kan vente. De om ikke er alvorlig syke, kan oppleve lang ventetid, noe som selvfølgelig kan oppleves ubehagelig, sier legevaktsjef Ingunn Rese til Budstikka.

LES OGSÅ: Fastlegeferie ga legevakt-kø 

Prøvde å begrense

Gjennom seks måneder forsøkte legevaktledelsen i Asker og Bærum å stanse strømmen av pasienter med såkalt «lav hastegrad».

Så langt har legevakten forsøkt med det gode: Ekstra telefonbetjening med kvalifiserte sykepleiere har gitt råd om hvorvidt det er nødvendig å reise til legevakten. Nettsider og informasjonsskjermer og kommunens gratisaviser har forsøkt å få folk til å endre holdninger.

Suksessen har uteblitt.

– Tradisjonen med fritt oppmøte er godt forankret, heter det i legevaktens årsrapport.

– Vi skal nå iverksette en grundig gjennomgang av håndtering av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, og ansvarsfordelingen mellom fastlege og legevakt, sier legevaktsjef Ingunn Rese.

Ubehagelig ventetid

Flere nye tiltak skal vurderes i håp om å få ned unødvendige legevaktbesøk, ifølge Rese:

  • Innføring av telefonkontakt før oppmøte som hovedregel.
  • Pasienter som det ikke haster med, avvises på telefonen og henvises til fastlege i åpningstid.
  • På dagtid skal også pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp bli bedt om å ta kontakt med sin fastlege for vurdering.

– Rett pasient skal få behandling på rett sted, presiserer legevaktsjef Ingunn Rese. Hun understreker at unødvendige pasientbesøk ikke går ut over beredskapsfunksjonen til legevakten.