Skip to main content

Legevaktsjefen om den lange konflikten: – Det preger miljøet

– Jeg savnet å jobbe akuttmedisinsk, sier Ingvill Madsen, som før hun kom til Asker og Bærum legevakt jobbet i barnevernet.

– Jeg savnet å jobbe akuttmedisinsk, sier Ingvill Madsen, som før hun kom til Asker og Bærum legevakt jobbet i barnevernet. 

Foto: TRINE JØDAL

Ingvill Madsen vil ha flere ansatte. Tjenestelederen er glad hun visste om situasjonen på legevakten før hun gikk inn i jobben. 

– Det har vært hyggelig å begynne på legevakten, sier Ingvill Madsen. 

4. januar startet hun i jobben som ny tjenesteleder. 

– Men jeg skal ikke legge skjul på at det er store prosesser og mye å sette seg inn i, fortsetter hun. 

Bare en måned før hun startet slaktet tillitsvalgt for fastlegene, Kristin Grefberg, situasjonen på legevakten

– Erfarne leger gruer seg til å gå på jobb. Faren for at det skjer uheldige hendelser på din vakt oppleves som meget stor, sa hun i en orientering til politikerne i bistand og omsorgsutvalget. 

– Konflikt over lang tid

Madsen er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun har blant annet jobbet ved barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus og skadelegevakten i Lillestrøm. 

– Jeg merker at legevakten har stått i en konflikt over lang tid. Det preger miljøet. Noen har vært tett oppe i konflikten, andre har mer avstand til den. Det er viktig å få avdekket kjernen i konflikten, før vi kan gå videre, sier hun. 

Madsen forteller at de har møter hver sjette uke, med representanter fra alle tillitsvalgtgruppene, for å forbedre arbeidsmiljøet på legevakten.

Madsen forteller at de har møter hver sjette uke, med representanter fra alle tillitsvalgtgruppene, for å forbedre arbeidsmiljøet på legevakten. 

Foto: TRINE JØDAL

Til tross for at både Norsk Sykepleierforbund og fastlegene skryter av prosessene som nå er satt i gang for å bedre arbeidsmiljøet, kom Legeforeningen denne måneden med kraftig kritikk mot administrasjonen i kommunen. 

Konflikten stammer fra desember 2020, da 70 av 90 leger på legevakten sa opp stillingene sine i protest. Da de senere ble trukket tilbake, var det kun fastleger i Asker og Bærum som fikk beholde jobben. Det siste året har derfor lav bemanning skapt utfordringer. 

Tar opplevelsene på alvor

I fjor høst skrev Budstikka om Julianne (2), som ikke slapp inn på legevakten med 41 i feber, og Anita (9), som ble sendt hjem fra legevakten med indre blødninger og skade på milten

– Hvordan påvirket konflikten og disse historiene valget om å ta sjefsjobben på legevakten? 

– Innbyggernes opplevelse er viktig for oss. Vi tar disse opplevelsene på alvor. 

– Tenkte du at du gikk inn i en opprydningsjobb?

– Jeg visste at legevakten hadde utfordringer. Jeg synes det er veldig spennende å kunne utvikle et utgangspunkt til noe bedre. Jeg skal gjøre det jeg kan for at legevakten gjenvinner stabiliteten. Jeg er glad jeg visste om situasjonen før jeg gikk inn i jobben. 

– Hvordan var bildet du hadde på forhånd, kontra det du opplevde da du startet i jobben? 

– Ganske samsvarende. Ansattgruppa er på veldig ulike steder i konfliktsaken. Det er viktig for meg å favne helheten. Noen har behov for å bearbeide konflikten, andre har mer lyst til å gå videre. 

Madsen mener det er viktig at de ansattes representanter involveres i forkant av politiske saker.

Madsen mener det er viktig at de ansattes representanter involveres i forkant av politiske saker. 

Foto: TRINE JØDAL

Vil ha flere ansatte

Madsen forteller at de har startet en kartlegging for å forbedre sykepleiernes turnus. I tillegg er ny arbeidsavtale med fastlegene signert og antall telefonoperatører har gått fra to til fire. 

Hun er likevel klar på at de fortsatt har utfordringer. 

– Vi ønsker flere ressurser til legevakten. Vi er enige med Legeforeningen i at rammen er for trang. 

– Dere vil ansette flere? 

– Ja. Vi trenger det for å ivareta funksjonene godt nok. 

Hun beskriver prosessen med å forbedre arbeidsmiljøet som omfattende. 

– Legevakten er en tøff arbeidsplass. Det er mye som skjer og det kan være krevende menneskemøter. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre, slik at man kan snakke sammen i etterkant av en vakt. 

– Mer positivt

Verneombud Mari Tronbøl Madsen har jobbet tolv år som sykepleier på legevakten. Hun er glad for å ha en ny ledelse på plass. 

– Alt ser mer positivt ut nå. Det er mange nye prosesser på gang, med arbeidsmiljø og turnus for sykepleiere og leger. Det ser også ut til å hjelpe med bemanning.

– Hva tenker du om jobben Ingvill Madsen gjør?

– Hun har en plan og det virker som hun har evnen til å finne gode løsninger. Førsteinntrykket er veldig godt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.