– Fastlegene har nok og bør slippe legevakten

FRISK NÅ: Tobarnsmor Hanne Ranem Lind (42) sier hun ble sendt hjem fra Legevakten med lunge- og brysthinnebetennelse. – Noe må gjøres med legevakten, men fastlegene er ikke løsningen, sier hun.

FRISK NÅ: Tobarnsmor Hanne Ranem Lind (42) sier hun ble sendt hjem fra Legevakten med lunge- og brysthinnebetennelse. – Noe må gjøres med legevakten, men fastlegene er ikke løsningen, sier hun. Foto:

– Når du må vente to uker på time hos fastlegen, sier det seg selv at de har nok å gjøre og ikke bør brukes på legevakten, sier tobarnsmor Hanne Ranem Lind (42) fra Haslum.

DEL

BAKGRUNN: Ber fastleger ta vakter på legevakt

Tidligere denne uken skrev Budstikka om fastleger som reagerer på nye politiske føringer, der ambisjonen er at 50 prosent av fastlegene skal gå vakter på legevakten – i tillegg til å drive egen praksis. Lind er én av flere Budstikka-lesere med negative erfaringer fra legevakten, og som har kommentert temaet på lokalavisens Facebook-side.

Lind mener Legevakten bør rustes opp med flere og mer kompetente leger, men at fastlegene bør slippe å ta vakter der.

– Vi har mer bruk for at fastlegene er tilgjengelige på kontoret når vi trenger dem. De har åpenbart nok å gjøre som de har. Legevakten er man som regel sjeldnere innom. Her bør det være et fast team med spesialister og tilstrekkelig bemanning, mener Lind.

LES MER:

Didrik (3 1/2) sendt hjem fra legevakten – endte på sykehus

Ventet i syv timer 

Ett av ønskene fra kommunene er at fastlegene holder åpent til klokken 20 om kvelden og at telefonen er åpen hele kontortiden.

– Det er klart at det hadde vært ønskelig om de holdt åpent så lenge at man slipper å gå til legen i arbeidstiden. Men fastlegene har ikke flere timer i døgnet de heller, det er nok med åtte timers arbeidsdag med så tunge saker som de ofte har, sier Lind.

Forstår bekymringen

Legevakten i Asker og Bærum hadde om lag 45.000 fremmøtte til konsultasjoner i 2016.

Daglig leder Hilde Sølvberg mener hun ikke har grunnlag for å si noe om fastlegenes kapasitet.

– Legevakten jobber for å innfri forskriftskravet og i den forbindelse forsøker vi å involvere fastlegene i større grad. Men jeg har forståelse for Linds bekymring for at det blir vanskeligere å få time hos fastlegen, hvis det stemmer at det tar så mye som to uker å få en time, sier hun.

Sølvberg ønsker å understreke at Legevaktlegene i Asker og Bærum både har god og riktig kompetanse.

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg om enkeltsaker på grunn av taushetsplikten, men synes det er synd hvis Lind har hatt en negativ opplevelse hos oss. Våre folk har svært god kompetanse og er rustet for de oppgavene de får. Vi mottar få klager, og de vi får går vi grundig gjennom. Det som hele tiden er vårt fokus, er faglig forsvarlighet og beredskap, sier legevaktsjefen.

Gir øyeblikkelig hjelp

En undersøkelse viser at 77 prosent av alle øyeblikkelig-hjelp konsultasjoner ved fremmøte skjer hos Asker og Bærums 150 fastleger.

De resterende 23 prosent håndteres på den kommunale Legevakten på Bærum sykehus gjennom hele døgnet og alle ukedager.

Omtrent 35 prosent av alle pasienter, ved Legevakten i 2016 har lav medisinsk hastegrad, omtrent 1.500 pr. år.

Brukerundersøkelsen viser at om lag halvparten av disse svarer at de hadde oppsøkt fastlegen samme eller neste dag om de visste de ville fått en time.

Undersøkelsen er utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang As og er grunnlaget for de politiske føringene som danner grunnlag for ny fastlegelov som kommer til høsten.

Fylkeslege Jan Petter Odden kaller kommunens innsats for å forbedre legevakttjenesten for "prisverdig".

–   Det er kommunens ansvar å sørge for en forsvarlig helsetjeneste og det er legenes plikt å stille opp, sier han.

14 prosent stiller

Siw Wikan (H) i Bærum kommune poengterer at det ikke er ikke snakk om å flytte problemet.

–  I dag tar kun 14 prosent av fastlegene i AB legevakter. Snittet på landsbasis er på rett over 50 prosent. Mht kvalitet og risiko er det viktig med leger som også har noen års erfaring betjener legevakten, mot at det for det meste er leger i turnustjeneste og vikarleger som tar disse vaktene, kommenterer hun.

Artikkeltags