Asker Frps Tonje Laviks beskyldninger mot oss og regjeringen i Budstikka 24. januar («Full bråbrems i veiutbyggingen») avslører til de grader hvor lite Lavik følger med i timen.

Lavik påstår at regjeringen har utsatt alle store veiprosjekter som er viktige for innbyggere og næringsliv i Asker.

Vi skal gi Lavik rett når det gjelder ny tunnel under Oslofjorden. Dette prosjektet var ganske klart for igangsettelse, men i likhet med alle andre nye prosjekter rundt omkring i Norge med en kostnadsramme for staten på mer enn 1 milliard kroner fant ikke regjeringen rom for å gå i gang med Oslofjordtunnelen i år.

Sånn sett er det nok mange politikere fra alle partier i hele landet som synes at deres prosjekter skulle vært igangsatt i år. Statens vegvesen jobber nå med å gjøre prosjektet enda mer gryteklart, og vi har stor tro på at det får klarsignal i neste statsbudsjett.

Når det gjelder etappe 2 av E18 Vestkorridoren blir det fullstendig feil å skyte på regjeringen.

Der er det Statens vegvesen som har trykket på pauseknappen fordi en ny gjennomgang av prosjektet peker mot en sprekk på cirka 3 milliarder kroner. Da skulle det bare mangle om en ikke vurderer tiltak for å redusere kostnadene eller øke inntektene.

Alle partier synes å være enige om at styringsrammen på godt og vel 12 milliarder kroner til dette prosjektet ligger fast. Ifølge Statens vegvesen kan det faktisk være en fordel for dette prosjektet å ta en fot i bakken nå.

Sånn sett er det nok mange politikere fra alle partier i hele landet som synes at deres prosjekter skulle vært igangsatt i år.

Det er også Statens vegvesen som nå har valgt å ikke gå i gang med reguleringsplanen for E134 (Dagslett-E18) som følge av redusert budsjettramme til planlegging i 2023.

Også den forrige regjeringen (der Frp hadde samferdselsministeren i flere år) overlot til Statens vegvesen å prioritere bruken av de årlige planmidlene.

Laviks karakteristikker av oss avslører at hun tydeligvis ikke har fått med seg vårt engasjement for alle de tre veiprosjektene de gangene formannskapet i Asker har behandlet eller drøftet disse.

Vi vil også anbefale Lavik å ta en kikk på orienteringen som Statens vegvesen hadde i formannskapet i Asker 24. januar. Den var klargjørende og ga i hvert fall oss kunnskap om status og informasjon som vil være nyttig i vår løpende interne kontakt med våre partikollegaer i Stortinget og regjeringen.

Vi håper med dette å ha gitt både Lavik og Budstikkas lesere litt mer innsikt i de tre omtalte veiprosjektene og våre vurderinger og roller i denne sammenheng.