Rekordmange lærere i kø for å få mer utdanning

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: – Vi har lyst til å lære mer, sier lærerne Mette Ines Hestvik (f.v.), Camilla Berger, Nina Kosberg, Elisabeth Wensaas og Kristine Kongsgård Berg ved Evje skole. Ingen annen kommune er i nærheten av sende så mange lærere tilbake til skolebenken som Bærum.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: – Vi har lyst til å lære mer, sier lærerne Mette Ines Hestvik (f.v.), Camilla Berger, Nina Kosberg, Elisabeth Wensaas og Kristine Kongsgård Berg ved Evje skole. Ingen annen kommune er i nærheten av sende så mange lærere tilbake til skolebenken som Bærum. Foto:

Aldri før har norske lærere videreutdannet seg mer. Ikke minst i Bærum, der 115 lærere står i kø for å få gå på skole igjen.

DEL

– Jeg har lyst til å lære mer. Jeg tror det gjør meg til en bedre lærer, sier Elisabeth Wensaas, lærer ved Evje skole i Bærum.

Hele syv av skolens 50 lærere har søkt om studieplass skreddersydd for lærere neste skoleår. Alle Evje-kollegene har valgt mattestudier. Men selv om arbeidsgiver har gitt tommel opp, vet de ennå ikke om de får studere til høsten. Det er langt flere søkere enn plasser.

– Jeg oppfordrer lærerne våre til å søke, vi er en utdanningsinstitusjon. Det er viktig at vi selv er oppdaterte, sier Nina Kosberg, avdelingsleder på Evje.

Hun tar selv videreutdanning i norsk i år, og har søkt om matte til neste år.

ANBEFALT Må bytte ut 1 av 3 lærere 

Mest lærelyst i Bærum

I år videreutdanner så mange som 139 lærere i Bærum-skolen seg. Nå har 115 Bærums-lærere i grunnskolen søkt og fått ja fra arbeidsgiver om å sette seg på skolebenken igjen til høsten.

Videreutdanning for lærere

Så mange lærere står i kø for

videreutdanning neste skoleår:

115 lærere i Bærum, kommunale grunnskoler.

46 lærere i Asker, kommunale grunnskoler.

14 lærere ved privatskoler i Asker og Bærum.

141 lærere i Akershus, ved fylkeskommunes videregående skoler.

776 lærere totalt i Akershus.

6.840 lærere totalt i Norge.

De kjemper om 5.500 studieplasser, et tall som er tredoblet siden 2013.

Beregninger viser at rundt 30.000 norske lærere trenger videreutdanning innen 2025. Grunnen er nye regler, som stiller strengere krav til lærernes kompetanse i fag som matematikk, norsk og engelsk.

Ingen annen kommune i hele landet er i nærheten av å ha så mange lærelystne lærere. Studieiveren kommer etter skjerping av formelle kompetansekrav. Fra 2025 må alle lærere som skal undervise i blant annet matematikk, norsk og engelsk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.

– Dette er bra for elevene, og gir energi til hele skolen, sier Siv Herikstad, skolesjef i Bærum.

– Er lærerkompetansen særlig dårlig i Bærum, siden så mange videreutdanner seg nettopp her?

– Nei, tvert om. Men vi prioriterer videreutdanningen, i tråd med ny forskning og kunnskapsløftet.

LES OGSÅ: Kunnskapssenteret tar ikke opp nye lærerstudenter 

– Krevende å finne vikarer

Kompetansen til alle lærerne i Bærum er kartlagt. Nå strømmer medarbeiderne tilbake til skolebenken ut fra en prioritert rekkefølge. Mange må ta mer utdanning for å beholde jobben, andre gjør det fordi de har lyst selv om de tilfredsstiller kravene. De fleste tar mer matte og norsk.

Bærums-politikerne har bevilget 4 millioner kroner årlig til saken.

– Hvem skal undervise elevene mens lærerne skolerer seg?

– Vi utlyser nye stillinger. Fullt kompetente lærere vil fylle hullene, lover skolesjefen.

Evje-lederen ser litt annerledes på saken.

– Det er klart det er krevende, vi vil jo ha kvalifiserte vikarer. Ellers kan man spørre seg om hva som er vitsen, sier Kosberg.

POSITIV: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er svært bra at 115 lærere i Bærum søker studieplass til høsten.

POSITIV: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er svært bra at 115 lærere i Bærum søker studieplass til høsten. Foto:

1,3 mrd. til videreutdanning

Det rekordhøye tallet på lærere som vil videreutdanne seg, gleder kunnskapsministeren.

– Dette er en historisk satsing. De høye søketallene er svært positive, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

9.600 norske lærere har søkt om å ta videreutdanning neste skoleår. 6.800 har fått godkjent søknaden av arbeidsgiver, noe ministeren tolker som tegn på at skoler og kommuner er godt i gang med å løfte lærerkompetansen. Regjeringen bruker i år 1,3 milliarder kroner på satsingen.

– Hvorfor bruke store ressurser på å videreutdanne lærere i kommuner som Asker og Bærum – der kompetansen allerede er høy, men lærertettheten nokså lav?

– Det er viktig å gi et godt videreutdanningstilbud til lærere i alle landets kommuner, uavhengig av lærertetthet. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. En lang rekke studier viser at det er sammenheng mellom lærernes kompetanse og elevenes læring, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet.

Artikkeltags