Under årsmøtet til Utdanningsforbundet Bærum ble medlemmene oppfordret til å signere et opprop om boikott av Eurovision 2019 – så lenge Israel er vertsland.

Oppropet oppfordrer medlemmer av Den europeiske kringkastingsunionen og offentlige kringkastinger til å trekke seg fra Eurovision så lenge Israel er vertskap – «slik at de ikke blir medskyldige i Israels pågående brudd på palestinernes menneskerettigheter». Oppropet med 40.253 signaturer ber også låtskrivere og artister om å boikotte konkurransen.

I uttalelsen til UDF refereres det blant annet drap av palestinere og at Gazastripen vil være helt uten drikkevann i løpet av få år. «Etter mer enn 50 år med forhandlinger som ikke fører fram er det på tide å satse på det demokratiske maktmiddelet som internasjonal boikott er», står det i uttalelsen.

Presse Israel

Forbundet vedtok å spre oppfordringen om å støtte underskriftskampanjen, med 124 stemmer for og 29 imot.

– Kulturell boikott er et virkemiddel for å vise støtte til folk som opplever undertrykkelse og som ikke har muligheter til å fremme sin egen sak gjennom vanlige, ordnede politiske kanaler, forteller nestleder i UDF Bærum, Jane Lomax.

– Som det står i forslagsstillernes brødtekst ser Statsminister Netanyahu på de israelske artistene som landets beste ambassadører, og MGP som en stor markedsføringsmulighet for Israel.

Hun utdyper at Israel er det landet som unnlater å etterkomme flest FN-resolusjoner og om en boikott fra deres side kan bidra til at det blir press på Israel om å følge disse:

– Som fører til at barn og ungdom i de okkuperte territoriene har det bedre, er det bare positivt, forteller hun.