FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner markeres fredag 25. november over hele verden, blant annet ved å lyssette kjente signalbygg i oransje.

I Asker og Bærum lyses i oransje Asker kulturhus, Telenor Arena, jernbaneundergangen ved Storsenteret, Bærum Kulturhus og stolpene til Kalvøybroen – på initiativ av Bærum soroptimistklubb og støttet av Telenor Arena og de to kommunene.

Den oransje fargen skal representere en lysere fremtid, uten vold mot kvinner og jenter. FN-aksjonen «Orange the world» varer til menneskerettighetsdagen 10. desember. Noen av stedene lyses opp i oransje i hele denne perioden.

Les også

Vi må snakke mer om vold

I anledningen FN-aksjonen ønsker vi i Bærum soroptimistklubb å spre kunnskap om åtte typiske kjennetegn og mønstre som tyder på at noen er utsatt for en skadelig relasjon eller vold fra kjæresten eller partneren.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) oppgir én av fire kvinner i voksen alder i Norge at de har vært utsatt for vold etter 18 års alder – så volden kan treffe en kvinne nær deg.

Hjelp oss gjerne med å spre kunnskap for en fremtid uten vold mot kvinner.

Akkurat du, som er far, mor, søster, bror, venn, nabo, kollega, lærer, overordnet på arbeidsplassen eller profesjonell i hjelpeapparat, kan bli oppmerksom på disse tegn og mønstre.

Du kan kanskje gjøre forskjellen for den som ikke kommer seg ut av forholdet. Kanskje du kommer på en historie der du burde reagert tidligere. Du så noe, hørte eller opplevde noe, men avfeide det med at det sikkert ikke var noe å henge seg opp i.

Tegnene kan virke opplagte, men de er nøye valgt og basert på de dataene som finnes fra saker med alvorlig partnervold.

1. Når noen med stor intensitet ønsker å etablere et forhold og overøser sin nye kjæreste med at dette er alvor med det samme.

2. Sjalusien brukes raskt til å forby partneren sosiale relasjoner og kontrollere partneren på det mest intime.

3. En partner som vil kontrollere ved å sjekke meldinger på mobiltelefonen til sin kjæreste og e-postene, dukker opp overraskende og instruerer hva hun skal ha på seg og oppføre seg.

4. Når partneren vil isolere kjæresten sin, ved å begrense kontakten med familie og venner og snakke stygt om hennes sosiale nettverk.

5. Når kritikken sitter løst om kjærestens utseende, om hennes personlighet, evner og meninger.

6. Når partneren undergraver det kjæresten gjør og sier, og lyver og gjemmer saker slik at hun skal tvile på seg selv eller gå glipp av skole eller jobb.

7. Når partneren beskylder kjæresten for alle problemer som paret har og aldri erkjenner eget ansvar for det som er vanskelig i forholdet.

8. Sinne har stor plass i forholdet, og utbruddene er uforutsigbare. Det brukes for å skremme og presse kjæresten til å utføre handlinger.

Bærum soroptimistklubb sprer informasjon om kjennetegnene i disse dagene gjennom plakater, for eksempel på biblioteker, og gjennom sosiale medier. Hjelp oss gjerne med å spre kunnskap for en fremtid uten vold mot kvinner.

Les også

Vold mot kvinner skjer daglig, også i Asker og Bærum