Byggingen av nye Landøya ungdomsskole har startet

NYTT PÅ LANDØYA: – Elevene kan begynne å glede seg til en moderne og funksjonell skole på Landøya om halvannet år, sier Ragnar Studsrød, eiendomsdirektør i Asker (i midten). Her inspiserer han byggeplassen sammen prosjektleder Lars Hanstensen (t.h.) og anleggsleder Eivind Portaas Jonassen.

NYTT PÅ LANDØYA: – Elevene kan begynne å glede seg til en moderne og funksjonell skole på Landøya om halvannet år, sier Ragnar Studsrød, eiendomsdirektør i Asker (i midten). Her inspiserer han byggeplassen sammen prosjektleder Lars Hanstensen (t.h.) og anleggsleder Eivind Portaas Jonassen. Foto:

Elevene har flyttet ut, gravemaskiner har rykket inn. Denne uken startet byggingen av nye Landøya ungdomsskole i Asker.

DEL

Til skolestart høsten 2018 skal et helt nytt skolebygg på fire etasjer og drøyt 9.000 kvadratmeter stå klart til å ta imot Landøya-elevene. Det bygges på tomten der dagens nedslitte skole har stått siden 1972.

Allerede 2. nyttårsdag kom mannskapet i gang med å hugge trær og gjøre grunnarbeid i skolegården på Nesbru. Noen brakker skal rives. Andre skal flyttes og gjenbrukes ved andre skoler.

SE OVERSIKTEN: Her er de største byggeprosjektene i Asker og Bærum

De nærmeste dagene starter sprengning av steingrunn, etter hvert skal det borres opp til 18 meter ned i kvikkleire for å komme ned til fast grunn.

– Det er kjekt å være i gang med byggingen. Den gamle skolen har lenge vært nedslitt og altfor trang. Nå kan elevene begynne å glede seg til en moderne og funksjonell skole om 1,5 år, sier Ragnar Slaastad Studsrød, eiendomsdirektør i Asker.

Budsjett på 360 mill

Den nye skolen skal ha plass til 540 elever fordelt på seks klasser per trinn. Fylles klasserommene, blir Landøya en av Askers største skoler.

Og den ligger an til å bli blant de dyreste: Budsjettet er på 360 millioner kroner.

Landøya ungdomsskole

Landøya ungdomsskole ligger på Nesbru i Asker. Stod ferdig i 1972.

Denne uken startet byggeprosessen for å få til ny ungdomsskole på tomten: En 6-parallell skole med plass til 540 elever, flerbrukshall og arealer for kulturaktiviteter.

Det gamle skolebygget skal rives. Nytt bygg på fire etasjer skal reises på den laveste delen av tomten vendt mot sør, ned mot Nesbukta.

Skolen blir på 6.800 kvadratmeter. Flerbrukshallen blir på 2.400 kvadratmeter.

Budsjettet er på 360 millioner kroner.

Nye Landøya ungdomsskole skal stå ferdig til skolestart høsten 2018.

Rundt 300 Landøya-elever og 31 ansatte startet nå etter juleferien opp i midlertidige skolelokaler på Drengsrud.

– Vi bygger så effektivt vi får til, med rom for flerbruk. Målet er å bygge nøkternt, men godt nok, sier Studsrød, som forteller at fasaden vil bestå av murstein, treverk og glass.

Hver klasse får sitt eget rom. Trinnene skal samles i hver sin etasje med felles vrimleareal og amfi. I første etasje blir det spesialrom som skal huse kultur og andre aktiviteter, både i og etter skoletid.

Flerbrukshallen er stor som en håndballbane.

Skolebuss i 18 måneder

Ikke alle er like begeistret for byggingen. For å møte en forventet kraftig elevvekst i Asker i årene som kommer, foreslo rådmannen i utgangspunktet å bygge også barneskole på tomten. Det sa politikerne nei til. De ønsker mer uteareal for tenåringene.

Folk i nabolaget har protestert fordi de mener fire etasjer med skole er for høyt. De ble ikke hørt, men bygget er senket 20 cm i forhold til opprinnelige planer.

DENNE SKOLEN KOMMER IKKE MED DET FØRSTE: Slik ser skolen ut innvendig - kommunen har ikke råd til nybygg

Skolens gamle svømmehall er stadig i drift, noe den skal være helt frem til den nye svømmehallen på Holmen er ferdig, trolig i månedsskiftet april-mai.

De 300 Landøya-elevene skal busses til midlertidige lokaler på Drengsrud hele den 18 måneder lange byggeperioden.

Artikkeltags