I juni i fjor sa et enstemmig planutvalg ja til prinsippet å omregulere den store eiendommen Lagåsen ved Lysaker fra næring tilbake til boliger, slik det var i gamle dager. For eieren Lagåsen as er det en forutsetning for planen at det bygges nye leiligheter der det i dag er parkeringsplass Det hadde politikerne stor forståelse for.

Det har ikke rådmannen. I likhet med velforening, naboer og fylkeskommunen, mener rådmannen at nybygg på eiendommen vil gå på bekostning av vernehensyn som knytter seg til Lagåsen-området og eiendommen.

- Skaper presedens

«Fortetting her er ikke i tråd med vedtatt arealstrategi for Bærum, og ny boligutbygging vil kunne skape presedens» skriver rådmannen i innstillingen til planutvalget. Han sier også at det vil medføre store inngrep i grøntområdet på eiendommen. Men siden politikerne har sagt ja til prinsippet, foreslår han likevel at planen legges ut til offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Slik skal han få fart på boligplanene på Lagåsen

Da de sa ja til prinsippet i juni i fjor, åpnet planutvalget for at «det kan utarbeides et reguleringsplan-forslag med frittliggende småhusbebyggelse med felles parkering under bebyggelsen på eksisterende parkeringsplass».

 Forslaget som nå foreligger fra Lagåsen as inneholder både tomanns- og firemannsboliger. Rådmannen mener at sistnevnte ikke er innen kategorien «frittliggende småhus», og at planen må endres slik at den blir i tråd med planutvalgets vedtak.

Varslet innsigelse

I Budstikka torsdag fortalte Einar Schultz i Lagåsen as at de nå har inngått samarbeid med Bache-gruppen for å få fart på planene. Bache-gruppen skal tilføre det nye selskapet innen utvikling og rehabilitering av eiendommen. Den består i dag av en stor hovedbygning fra 1919, to portnerboliger fra samme tid, en nyere vinkelbygning og et stort parkanlegg.

LES OGSÅ: Vil gjøre redervilla om til luksusleiligheter

 Lagåsen-området er et viktig kulturhistorisk miljø med store eiendommer med herskapelige villaer. Dette miljøet er vernet i den gjeldende reguleringsplanen. Fylkeskommunen har allerede varslet innsigelse dersom det fremmes en plan som innebærer nybygg på tomten.