Jeg skal ikke blande meg inn i debatten om hva som skal skje med Viken fylkeskommune, men jeg er glad for at idretten bestemmer veien videre for Viken Idrettskrets.

Som daglig leder av Gui Sportsklubb er jeg veldig fornøyd med de tjenester og den hjelp vi får i dag.

Før sammenslåingen av idrettskretsene Østfold, Akershus og Buskerud hadde vi liten kontakt. I idretten er det nok også ulike meninger, men jeg erfarer at et stort antall idrettsledere og kollegaer er mer fornøyd med idrettskretsen slik den er i dag, enn da det var mindre enheter.

Viken idrettskrets har de samme lokalkontorene som før sammenslåingen, så vi har ikke mistet nærheten. Det vi merker best, er at hver enkelt ansatt i Viken får konsentrere seg om færre saksområder og blir dermed en enda bedre kunnskapsformidler til oss på grasrota.

Gui Sportsklubb har fått vesentlig mer nytte av idrettskretsen i dag gjennom seminar, hjelp til strategiarbeid, hjelp til «ungdomsløftet» og ulike kurs.

Tidligere var det diskusjoner om idretten trengte kretsene. Den diskusjonen kom fordi idrettskretsene var mindre synlig, og vi visste i mindre grad hva de kunne tilby.

I dag fremstår de som en god hjelper og kunnskapsformidler. Oppløsning av Viken Idrettskrets vil være flere skritt tilbake.

Vi deltar nå oftere på kurs og annet i idrettskretsens regi. Til daglig er det ganske lett å få kontakt med Viken Idrettskrets på mobil, e-post og Teams.

La Viken Idrettskrets leve!