Jubelen sto tidlig i taket på Høyres Hus, da det ble klart at partiet ville ta makten i Akershus etter fire år med rødgrønt styre i Viken. Det var en personlig triumf for toppkandidat Anette Solli fra Rykkinn., som tidligere har vært fylkesordfører i Akershus fra 2013 til 2019.

Selv om det er tidlig i samtalene mellom partiene, er det all grunn til å tro at Solli blir ny fylkesrådsleder. Det skal nemlig godt gjøres å skusle bort et så stort flertall som de borgerlige partiene sikret seg i Akershus.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har til sammen 29 av de 51 mandatene i det nye fylkestinget. Høyre har 19 mandater alene.

Når partiene nå er i samtaler om en borgerlig plattform, er det mye som skal på plass. De må bli enige om politikken, selvsagt. De må bli enige om hvor mange fylkesråder Solli skal ha med seg og hvilke ansvarsområder disse skal ha. Det skal også velges en fylkesordfører.

Les også

Skauges opptur

Når det er på plass, må disse vervene fordeles mellom partiene. Personkabalen bør dessuten oppfylle noen geografiske forutsetninger om at Asker og Bærum, Romerike og Follo alle får sitt. Og på toppen kommer kravet om at minst 40 prosent av hvert kjønn skal være representert.

Det siste er faktisk en liten nøtt. Samtlige fire borgerlige partier har kvinnelige toppkandidater: Anette Solli (H), Liv Gustavsen (Frp), Solveig Schytz (V) og Ida Lindtveit Røse (KrF). Dessuten er mange av de øvrige representantene i toppen av partilistene kvinner.

Solli sitter altså med den omvendte utfordringen partiet hennes har i hjemkommunen Bærum, der kun ni av Høyres 25 innvalgte representanter er kvinner.

Les også

Berthelsens triste ulykke har gitt SV et problem

Basert på geografisk fordeling er det naturlig å se for seg at Asker og Bærum får minst en fylkesråd til. De utgjør de to klart mest folkerike kommunene i fylket, og er også to solide Høyre-kommuner. 48,5 prosent stemte Høyre i fylkestingsvalget i Bærum, 43,8 prosent i Asker.

Dilemmaet for Solli er at også her er det flest kvinner å velge i. Tre lokale kvinner og en mann er å finne på fjerdeplass eller høyere hos tre av partiene.

Det er Kari Sofie Bjørnsen (H), som har ledet utvalg for medborgerskap, sittet i formannskapet og vært Asker Høyres stortingskandidat de siste fire årene, i tillegg til å sitte i fylkestinget.

Det er Elisabeth Holter-Schøyen, andrekandidat for Venstre. Også hun utvalgsleder og formannskapsmedlem i Asker de fire siste årene, og valgt inn på ny i Asker kommunestyre som Venstres toppkandidat.

Og det er begge de nåværende gruppelederne til Frp i kommunestyret: Ida Ohme Pedersen fra Bærum og Ole Jacob Johansen fra Asker. De forlater lokalpolitikken og blir rene fylkespolitikere.

Det er nok av ting som skal på plass de neste dagene og ukene. Alt tilsier at Solli loser dette i havn, men neppe uten at noen blir skuffet.

Dette er de lokale representantene i fylkestinget

Av de 51 representantene i det nye fylkestinget er 14 fra Asker og Bærum Her er representantene med listeplassering i parentes.

Høyre: 19 representanter. De lokale er: Anette Solli, Bærum (1.), Kari Sofie Bjørnsen, Asker (4.), Trine-Lise Østlund Blime, Haslum (7.), Cecilie Lindgren, Asker (10.), Terje Hegge, Bærum (13.), Waldemar Garntangen, Asker (16.) og Henrik von Tangen Jordan (19.). Kay Arne Sørensen fra Asker på 21. plass vil møte fast i fylkestinget som vara, hvis Høyre får tre fylkesråder, inkludert Solli, eller mer.

Arbeiderpartiet: 10 representanter. De lokale er: William Høie, Bærum (4.) og Marianne Riis Rasmussen, Asker (9.).

Fremskrittspartiet: 6 representanter. De lokale er: Ida Ohme Pedersen, Bærum (3.) og Ole Jacob Johansen (4.).

Venstre: 3 representanter. Den lokale er: Elisabeth Holter-Schøyen, Asker (2.)

Sosialistisk Venstreparti: 3 representanter. Den lokale er: Balder Alvær Olafsen, Bærum (1.).

Miljøpartiet De Grønne: Ingen lokale. Hanne Lisa Matt (4.) fra Asker er 1. vara.

Rødt: 2 representanter. Den lokale er Tobias Langås Handeland, Asker (2.).

Senterpartiet: 2 representanter. Ingen lokale. Guro Berge Smedsrud, Bærum (6.) er 4. vara.

Industri- og næringspartiet: 1 representant. Ingen lokale. Frank Winnberg, Bærum (2.) er 1. vara.

Kristelig Folkeparti: 1 representant. Ingen lokale. Torleiv Ole Rognum, Asker (3.) er 2. vara.

Pensjonistpartiet: 1 representant. Ingen lokale. Arne-Edvard Torvbråten, Asker (3.) er 2. vara.

Oppdatert:

Ved en feil ble Henrik von Tangen Jordan fra Bærum utelatt i oversikten som først ble publisert. von Tangen Jordan fikk den 19. og siste plassen på Høyres liste. Det korrekte er derfor at Asker og Bærum har 14 representanter i det nye fylkestinget, ikke 13 som først oppgitt.