Noe av det hyggeligste vi politikere i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur gjør, er å tildele kulturmidler.

I vårt siste møte ble tilskudd for 2023 tildelt. Ikke mindre enn 85 ulike organisasjoner fikk tildelt over 7 millioner kroner til sammen.

Totalt er det i kommunebudsjettet for 2023 satt av over 14 millioner kroner til «tilskudd til kulturformål».

Det at 85 organisasjoner får tildelt kulturmidler for neste år, sier noe om hvilken bredde vi har innen kultur i Bærum.

Vi er heldige. Her er det noe for enhver smak – enten man er utøver eller tilskuer.

Blant de som får tilskudd, finner vi organisasjoner i alle størrelser, fra Asker og Bærum videoamatører med 40 medlemmer til Henie Onstad Kunstsenter med opp mot 100.000 besøkende per år.

Vi finner tilbud i alle aldersgrupper; fra Bærum Barneteater til Rykkinn Seniorkor – og vi finner interessebredde fra sirkus til symfoniorkester.

Både kommuneadministrasjonen og politikerne har over en lang periode jobbet hardt for å få til en slik bredde.

Bredde og mangfold i kulturtilbudet er viktig. Det gir gode møteplasser, fylt med innhold og mening – til glede for oss alle.

Særlig for barn og unge gir et godt tilbud av kulturaktiviteter et fint alternativ eller supplement til det gode idrettstilbudet i kommunen.

Gjennom ulike kulturaktiviteter får barn og unge samhold og fellesskap og mulighet til å bruke sine kreative sider.

I tillegg vet vi at ensomhet og utenforskap er et stort problem, spesielt blant yngre og eldre. Det at Bærum har et rikt kulturtilbud, gjør at mange av de som faller utenfor, kan finne et miljø med mennesker med samme interesse – om det skulle være sang, dans, korps, teater, film eller malerkunst.

Undertegnede og Bærum Høyre er også glade for å ha funnet ekstra midler til Kalkmølla Kulturstasjon og Stabekk Jazz Club for neste år.

Dette er to imponerende musikkarenaer som tiltrekker seg artister i toppklasse. Her spiller artister som Arild Andersen Group, Bugge Wesseltoft og Håkon Kornstad, for å nevne noen.

Det er viktig å ta vare på slike institusjoner og de fantastiske ildsjelene som står bak, og vi gleder oss til å se hva de får til i tiden fremover.

Ambisjonene for kultur i Bærum er store også på litt lengre sikt.

I Bærum Høyres nylig vedtatte partiprogram skriver vi blant annet at vi vil jobbe for et samfunns- og kulturhus på Fornebu, i tillegg til flere kulturscener og publikumsplasser.

Vi vil også styrke kulturtilbudet på institusjoner og sykehjem og videreføre økonomiske støtteordninger slik at flest mulig skal kunne delta i kulturaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Det er altså mye å glede seg til både på kort og lang sikt i kulturdestinasjonen Bærum.

Kvaliteten på kulturtilbudet i Bærum er høy – så høy at vi opplever tilreisende også fra andre kommuner. Jeg vil oppfordre deg til å gjøre deg kjent med tilbudet, enten du er utøver eller tilskuer.

Jeg er overbevist om at du finner noe du liker.

Les også

Vi trenger plass – vi trenger rom