Etter sommerens Extrema-festival var det ni tilfeller av overdoser. Og legevakten fikk kapasitetsproblemer etter at 68 personer ble pågrepet med narkotika. Dette kommer frem av politiets rapport.

– Det vanskelig å gå imot politiers anbefaling. Deres tilbakemelding gjelder reelle forhold. Dette er ikke bare en synsing. Støy kan vi sikkert leve med eller gjøre tiltak mot, men politiets observasjoner og vurderinger knyttet til rus er vanskeligere, sier Langfeldt Ege.

Nytt "housemiljø"

Etter sommerens festival med nederlandske arrangør, ble det også rapportert om støy, trafikkproblemer og samarbeid med arrangørene hvor bruk av broen nevnes som kapasitetsproblem. Men det er særlig denne delen av politirapporten rådmannen legger vekt på når hun konkluderer:

"Vi frykter at en slik arrangementsform skal være en del av nyetablering av "housemiljø" som vi tidligere har fått bukt med. Det vil på slike arrangement være stor grad av nyrekruttering til bruk av sentralstimulerende midler. Videre tiltrekker et slikt arrangement mange som vil selge stoff."

Avgjør tirsdag

Tirsdag skal politikerne i sektorutvalg levekår ta stilling til Langfeldt Eges klinkeklare råd:
"Bærum kommune avslår Extremas søknad om å arrangere elektronisk dansefestival på Kalvøya i 2011" heter det i forslag til vedtak.

Forrige uke skrev Budstikka at Martin Schilde vil lage ny Kalvøya-festival. Han er kjent som mannen bak musikkafé og lekteren i Sandvika, engasjert i plateselskapet Toothfairy AS og arbeidet for å få Leonard Cohen til Norge.

Schilde styrkes

– Styrker et avslag til Extrema lokale søkere, som Martin Schildes ønsker om ny Kalvøya-festival?

– Jeg har ikke sett Schildes søknad.  Nå må de folkevalgte først behandle denne saken som det den er. Så får vi behandle hans søknad hvis den er reell, sier Langfeldt Ege.

Det har ikke lykkes Budstikka å få kommentar fra Schilde.