50 speidere mister tilbud ved sjøen

Sjøspeiderne på Høvik mister tilgang til strand, brygge og båthus, fordi Granly høyst sannsynlig selges og avtalen de har med eierne går ut ved årsskiftet. Det kan bety slutten for speidergruppen.