Yachtværft plutselig fredet

UNIKT: Riksantikvaren mener Holmen Yachtværft er unikt også i norsk målestokk. FOTO: ULF HANSEN

UNIKT: Riksantikvaren mener Holmen Yachtværft er unikt også i norsk målestokk. FOTO: ULF HANSEN

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Da Riksantikvaren oppdaget at Holmen Yachtværft er til salgs, ble det øyeblikkelig fredet.

DEL

Riksantikvaren har nemlig med øyeblikkelig virkning foretatt en midlertidig fredning av Holmen Yachtværft.

- Uansett ville vi sett på fredning av Holmen Yachtværft, men nettopp fordi det nå er lagt ut til salg, og erfaring viser at det kan føre til store endringer, har vi valgt å foreta et slik strakstiltak, sier rådgiver hos Riksantikvaren, Eivind Lande, til Budstikka.no.

Avgjørelsen ble tatt i går ettermiddag, fordi salget av eiendommen

LES: Frykter pengesterk plastgerilja

Prisen ned

– Men vil ikke et slik vedtak føre til at prisen vil gå dramatisk ned?

– Det er mulig, men det kan ikke vi ta hensyn til. Holmen Yachtværft er helt unikt, ikke bare i Oslofjorden, men også i norsk sammenheng. Det var i dette området at lystbåtvirksomheten vokste frem på begynnelsen av 1900-tallet. De andre verftene fra den tiden er helt eller delvis borte, mens Holmen Yachtværft er intakt slik det alltid har vært og kan dokumentere denne typen verft både før og etter krigen, forklarer Lande.

Han understreker at kulturminner knyttet til liv og virke langs kysten i mindre grad er vernet enn andre kulturminner.

Området som nå vernes omfatter omkring halvparten av den 13 mål store eiendommen, der en finner båtbyggeri med byggehall, snekkerverksted og delvis overbygget opplagstomt. Opplagstomten er anlagt med sentral skinnegang og tralle for opptrekk.

Alt må godkjennes

Etter dette midlertidige hastevedtaket må alle endringer og inngrep ut over vanlig vedlikehold godkjennes av kulturminnemyndigheten

Etter kulturminneloven § 22 nr. 4 kan det treffes vedtak om midlertidig fredning inntil permanent fredning er gjennomført. Vedtak om midlertidig fredning kan fattes i situasjoner der det er fare for at kulturminnet kan bli forringet, ødelagt eller fjernet.

Samtidig forbereder Riksantikvaren en endelig fredningssak, men den vil det ta noe tid før er gjennomført. Berørte parter har nå tre ukers frist til å klage på vedtaket som er gjort.

Artikkeltags