I andre etasje av Trafo-bygningen vil Magne Furuholmen, ifølge brev fra rådmannen i Asker, Lars Bjerke, til formannskapet, leie to rom av Tandberg Eiendom ut mot parkeringsplassen.

Furuholmen vil dermed bruke deler av andre etasje, som Galleri At As tidligere disponerte, til atelier og egne utstillinger.

Millionsalg

Magne Furuholmen fra Nesøya har hatt to separatutstillinger i daværende Galleri At As i Trafo-bygningen i Asker. I 2007 stilte Furuholmen ut 25 verk til utstillingen "Monologues". Samtlige verk ble solgt til en samlet sum av 2 millioner kroner.

To år senere fordypet Furuholmen seg i gresk mytologi med de 13 verkene i utstillingen "Camera", som hadde en samlet salgsverdi på 1 million kroner. Furuholmen deltok også på den kollektive juleutstillingen samme år.

Dugnadsarbeid og økt salg

Etter at Sigmund S. Bakken og Galleri At As måtte ut av andre etasje av Trafo, har Stiftelsen Galleri Trafo ved Jostein Fjalestad søkt Asker kommune om 1,8 millioner i støtte for 2011 og 2012.

Tirsdag skal søknaden opp til behandling i formannskapet. Rådmann Lars Bjerke anbefaler formannskapet å fatte vedtak om 800.000 kroner i støtte for hvert av de to neste årene, men da under bestemte betingelser.


Stiftelsen Galleri Trafo skal blant annet ikke betale husleie i 2011, og for 2012 forutsetter kommunen at stiftelsen ikke går med underskudd. I tillegg må stiftelsen sørge for fylkeskommunal støtte og eventuelt statlig medfinansiering. Asker kommune forutsetter også at det skal være gallerivirksomhet i 2. etasje.


Hvis ikke Jostein Fjalestad og resten av stiftelsen oppfyller kriteriene, opphører den kommunale støtten, ifølge saksfremlegget fra rådmannen.

Forutsetter dugnad

– Hva er begrunnelsen for at kommunen skal støtte et galleri som ikke klarer seg selv med 1,6 millioner kroner?
– Kommunen må anerkjenne at det er vanskelig å basere et galleri kun på omsetning. Stiftelsens driftskonsept legger opp til at det koster så mye å drive et galleri på det nivået, men vi forutsetter at stiftelsen må basere seg på betydelig dugnadsinnsats. Vi utfordrer dem også til øke inntektene og hente inn kunstnerne som kan bidra til det. Da vil kommunen etter hvert redusere støtten, svarer saksbehandler Tuss Benum.

Kan åpne i februar

Hvis forslaget vedtas i formannskapet, vil Stiftelsen Galleri Trafo åpne i februar. Betingelsene er helt rimelige, men kommunal støtte vil galleriet ifølge Jostein Fjalestad alltid være avhengig av, til tross for at salgsvirksomheten skal styrkes.
– Vi vil alltid ha behov for en støtte i en eller annen form, for vi er ikke et rent salgsgalleri. Hvis vi får mer ressurser til å ansette flere, kan vi utvide driften, sier Jostein Fjalestad.
– Galleriet skal utvide salgsvirksomheten. Burde dere ikke klare dere selv?
– Hvis det er en politisk interesse for kvalitetskunst, har det en prislapp. Hvis vi bare valgte lett salgbar kunst, ville vi kanskje ha klart oss selv, svarer han.

Det har ikke lyktes Budstikka å få kommentar fra Magne Furuholmen.


Les alt om Galleri Trafo her