Skip to main content

Uønsket skrap ble til kunstverk på biblioteket

TRYKKERI: Elementene til dette verket har Sverre Hoel hentet fra sitt trykkeri. FOTO: KNUT BJERKE

Sverre Hoel brukte skrap og gjenstander kommunen påla ham å fjerne til kunstverk på Bekkestua bibliotek.

Les flere artikler