Skip to main content

Pusses opp for kunstnere på flukt

FREDET TUN: Sjåførboligen ligger til høyre og skal pusses opp for rundt 4.5 millioner. Ved siden til venstre ligger Nansentunet Musikkbarnehage BA. Utenfor bildet til venstre ligger våningshuset der Sigrun Nansen bodde i sin tid. En periode hadde kommunen planer om å rive bygget. – Det ble heldigvis skrinlagt, sier Rune Eilifsen som er forvalter av kulturhistoriske bygg i Asker kommune. Foto: Karl Braanaas

Etter å ha stått tomt i 20 år skal den forfalne sjåførboligen i Håkavik ved Vollen restaureres. Her skal kunstnere med flyktningestatus få husly.

Les flere artikler