Skip to main content

Kirkevergen forklarer dårlig ledelse med ønsket frihet

BEKREFTER FORSKNINGSFUNN: Svein Erik Tøndel Andersen, fotografert da han tiltrådte som kirkeverge i Bærum i 2009. – Jeg møtte 80 «selvstendige næringsdrivende» medarbeidere som ikke ønsket særlig ledelse. De visste hva de drev med, og ønsket stor frihet i hverdagen, forteller Tøndel Andersen.
BEKREFTER FORSKNINGSFUNN: Svein Erik Tøndel Andersen, fotografert da han tiltrådte som kirkeverge i Bærum i 2009. – Jeg møtte 80 «selvstendige næringsdrivende» medarbeidere som ikke ønsket særlig ledelse. De visste hva de drev med, og ønsket stor frihet i hverdagen, forteller Tøndel Andersen.

Asker-presten Astrid Sætrang Morvik har avdekket store ledelsesproblemer i Den norske kirke. Kirkevergen i Bærum forteller om ansatte som ikke ønsket å bli ledet.

Debatten har gått på Facebook og fortsatte på NRK etter at Budstikka i går fortalte om Astrid Sætrang Morviks forskningsrapport. I rapporten beskriver hun en arbeidshverdag i Den norske kirke, preget av mangel på lokal ledelse, konflikter får utvikle seg, og flere opplever mobbing (se egen sak).

– Jeg har fått reaksjoner fra prestekolleger over hele landet, som har opplevd det samme selv, sier Sætrang Morvik, som til daglig er sogneprest i Østenstad.

Tydelig styring

Kirkeverge i Bærum, Svein Erik Tøndel Andersen er blant dem som støtter konklusjonene om svak ledelse og dårlig konflikthåndtering:

– Det er dessverre typisk for tilstanden i Den norske kirke generelt. Men det er store variasjoner, sier han.

Tøndel Andersen legger til at Fellesrådet i Bærum har oppgradert stillingen som daglig leder til å bli mer «leder» enn «administrator». Kompetansen er hevet og rutineoppgaver er flyttet til Kirketorget i Sandvika. Slik kan de fem kirkeforvalterne i Bærum lede hver sin stab, mens prestene har ansvar for gudstjenestene, diakonene for omsorgsansvaret og kateketene for undervisningen.

– Kirkeforvalteren er tydelig på at den lokale stab ledes av kirkeforvalteren, som samordner medarbeiderne i begge linjene. Det styres ganske så tydelig, og altfor tøft ifølge noen av våre medarbeidere, sier Tøndel Andersen.

Fratatt lederposisjon

Svein Erik Tøndel Andersen viser til at prestene mistet sin lederposisjon ved lovendring.

– Utfordringen for lederne kan være at stabene består av svært kompetente fagfolk som ikke alltid følger behov for å ledes. Da jeg begynte i Bærum i 2009 møtte jeg 80 «selvstendige næringsdrivende» medarbeidere, som ikke ønsket særlig ledelse. De visste hva de drev med, og ønsket stor frihet i hverdagen, fremholder Andersen og beskriver lokal endring hvor planarbeid, utviklingsprosesser og prioriteringer er sentralt. I gårsdagens avis innrømmet han at det har vært alvorlige lokale personalkonflikter, og at man nå bruker eksterne eksperthjelp og arbeider for rask løsning.

– Jeg tror årsaken til at Den norske kirke har mange personalkonflikter er at vi har medarbeidere med sterkt personlig engasjement, sier Bærums kirkeverge.

– Kjenner seg igjen

Østenstads-prest Sætrang Morvik har vært tillitsvalgt for prestene gjennom åtte år og sittet i representantskapet for Presteforeningen. Det er kolleger herfra som har kastet seg inn i debatten om hennes forskning. Sogneprestens forskning får støtte fra flere, men ikke fra tidligere BI-rektor Torger Reve. Han mener forskningsfunnene ikke kan generaliseres til hele Den norske kirke, noe Sætrang Morvik selv aviser:

– Det er helt feil. Reaksjonene fra prestekolleger fra hele landet viser at de kjenner seg igjen. Og mine funn støttes av annen forskning, sier Sætrang Morvik,

– Det største problemet i kirken er mangel på lokal ledelse, sier Asker-presten og forskeren.

Kritisk rapport om kirkeledelse

Sogneprest Astrid Sætrang Morvik har avdekket svak ledelse og arbeidsmiljøproblemer i Den norske kirke.

Forskningsrapporten ved Menighetsfakultetet har tre konklusjoner knyttet til mangel på ledelse av menighetene:

Daglig ledelse gjennom en daglig leder er nesten fraværende.

Konflikter håndteres dårlig og får lov til å vedvare over år.

Ingen tar initiativ til en helhetlig ledelse som sikrer samarbeid mellom profesjonene.

Gruppeintervju

Dette kom frem ved to gruppeintervju av kirkens fagarbeidere, prest, diakon, kateket og kantor. Selv om omfanget er lite og undersøkelsen er gjennomført utenfor vårt distrikt, sa Sætrang Morvik at hun kjenner seg igjen i konklusjonene.

Østenstad-presten får støtte av flere lokale kirkefaglige ledere, som kjenner igjen problemene og fra tidligere kirkeforskning (se egen sak). Prost Gunnar Nesheim i Bærum forklarer problemet med to arbeidsgiverlinjer, som åpner for uklar ledelse.

Ifølge kirkesjef Øyvind Stabrun i Asker er det lederutfordringer i små enheter, men han kjenner seg ikke igjen i forskningsresultatene.

LES OGSÅ: Prestenes boplikt er opphevet – 23 presteboliger kan bli solgt

LES FLERE KULTURNYHETER HER

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.