– Vi hadde boplikt inntil 1. september. Nå er den opphevet for alle prester. Dermed må vi ut, eller fordelsbeskattes. Jeg flytter, sier Astrid Sætrang Morvik.

Sognepresten i Østenstad har beregnet at hun vil få 5.000 kroner mindre utbetalt hver måned dersom hun blir boende i sin nåværende prestebolig, som følgene av endringene. Nå har hun kjøpt et mindre hus som bygges på Skjellestad i stedet.

LES OGSÅ: Vil kjøpe presteboligen i Heggedal

Asker selger syv

Asker kommune eier til sammen syv tjenesteboliger for prester. Kommunen og leietagerne har hatt møter, og eiendomssjef Ragnar Slaastad Studsrød forbereder en sak om presteboligene for Formannskapet 20. oktober.

– Vi har taksert boligene ut fra markedspris, beliggenhet og standard, og vi er i diskusjon med partene. Noen av prestene har signalisert at de ønsker å bli boende, mens andre har bestemt seg for å flytte, bekrefter Studsrød.

Presteboligen i Røykenveien og på Holmen er så viktige at Asker trolig ikke vil selge.

Bærum selger 11

Formannskapet i Bærum har på sin side vedtatt å selge 11 av sine 14 boliger. De beholder boligene i Elgefaret, Tanumveien og Vidars vei. Prost Gunnar Nesheim i Bærum vet at to prester vil kjøpe på det private markedet, men at ni er interesserte i den boligen de leier.

– Selv er jeg i tenkeboksen, sier Nesheim, som har bodd i lokal tjenestebolig de siste 18 årene.

LES OGSÅ: Boplikten for fall

Han har beregnet egen skatteøkning til 3.500 kroner dersom han fortsetter leieforholdet. Han ser ulemper med at flere prester flytter ut av området hvor de arbeider.

– Mange må skifte jobb fordi de ønsker å flytte til et rimeligere sted. For andre betyr det lengre reisetid, og menigheten vil ikke lenger møte presten på skolen, idrettsbanen eller på butikken, oppsummerer han.

Høye bokostnader

Nestleder i Presteforeningen og sognepresten i Heggedal, Anna Grønvik fikk 7.000 kroner mindre utbetalt denne måneden.

Selv om prestene har fått fem lønnstrinn (rundt 50.000 kr) i kompensasjon for endringene, har hun bestemt seg for å flytte.

– Jeg prøver å få kjøpt noe eget. Dette handler om hvordan jeg vil bruke pengene mine, sier hun og forteller at hun ser på bolig også i Røyken og Lier.

– Konsekvenser ved at presten flytter ut av nærmiljøet er ikke utredet. For mange av oss var det uproblematisk å ta jobb i Asker og Bærum, fordi det fulgte med tjenestebolig. Nå er vi kommet i en situasjon vi ikke forutså.

LES FLERE KULTURNYHETER

Like regler rammer Asker og Bærum

Kollega fra Østenstad mener regelendringene er ugunstig lokalt, fordi kompensasjon og skatteregler er lik for hele landet, og tar ikke hensyn til høye bokostnader i pressområder, som i Asker og Bærum.

Opplysningsvesenets fond eier den forholdsvis moderne presteboligen i Vallertunet 6 i Bærum, og juvelen blant prestegårdene, Asker prestegård hvor prost Berit Øksnes nylig har flyttet ut.

Sætrang Morvik synes det er trist at Asker prestegård kan bli stående tom for første gang på 200 år. Her bodde tippoldefaren Alexander Lange fra 1839 til 1862:

– Da er det bedre å tilby den til asylsøkere, sier hun.