Disse talentene får julegave fra fylkespolitikerne

Talentutvikling for unge, bygningsvern og Grinimuseet ble vinnere på neste års budsjett for Akershus fylke.