Disse talentene får julegave fra fylkespolitikerne

DANS: Dansetalenter er en av budsjettvinnerne. Bildet er fra KGB Dans og Balletts 35-årsjubileumsforestilling i år.FOTO: KNUT BJERKE

DANS: Dansetalenter er en av budsjettvinnerne. Bildet er fra KGB Dans og Balletts 35-årsjubileumsforestilling i år.FOTO: KNUT BJERKE

Talentutvikling for unge, bygningsvern og Grinimuseet ble vinnere på neste års budsjett for Akershus fylke.

DEL

Opprinnelig var budsjettforslaget for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus i 2017 på 148 millioner kroner, opp fra 144,9 i 2016. Men etter behandling i fylkestinget mandag ble det takket være flertallspartiene, H, Frp, SP, KrF og V, økt med ytterligere 7,5 millioner kroner til 155,5 millioner. Og det er kultur som nyter godt av økningen.

– Vi fikk styrket budsjettet med 4,5 millioner kroner til talentutvikling for barn og unge innen dans, teater og musikk, 0,5 millioner til bygningsvern, 1 million til Grini museet og 1,5 million til støtte for frivillig arbeid, sier Vibeke Limi (Frp) fra Bærum. Hun er leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.

Rettes mot barn og ungdom

Denne støtten opprettholdes årlig til og med 2020, i tråd med økonomiplanen for perioden 2017 til og med 2020 som fylkestinget også vedtok mandag.

– Det aller viktigste for oss var å styrke støtten som er direkte rettet mot barn og ungdom innen musikk, dans og teater. Ved årlig å sette av 4,5 millioner kroner til talentutvikling, får barn og ungdom muligheten til å jobbe med profesjonelle utøvere. Den mentorfunksjonen tror vi kan få talentene til å strekke seg, sier Limi.

Dansesatsing i Bærum

– Hva slags effekt får dette for Asker og Bærum?

– En av hovedsatsingene er å støtte dansetalenter i Bærum. Nå er ennå ikke noe fastlagt, men vi tenker oss et samarbeid med Bærum Kulturhus som er regionalt dansesenter og Rud videregående skole, sier hun.

FLERTALLET: Politikerne som sørget for flertall for flere kulturkroner neste år fra fylket. F.v. Anette Solli (H), Morten Vollset (SP), Vibeke Limi (Frp), Lars Salvesen (KrF) og Solveig Schytz (V).

FLERTALLET: Politikerne som sørget for flertall for flere kulturkroner neste år fra fylket. F.v. Anette Solli (H), Morten Vollset (SP), Vibeke Limi (Frp), Lars Salvesen (KrF) og Solveig Schytz (V). Foto:

Det kan dreie seg om å opprette en ekstra danseklasse for hele fylket på Rud, og en årlig danseforestilling der talentene får vist seg frem.

Grinimuseet får også en årlig støtte på 1 million kroner. Det fikk det også i år, men i forslaget til neste års budsjett hadde den falt ut. Men det kom på plass igjen og er i økonomiplanen som nevnt tidligere også vedtatt som en årlig støtte til og med 2020.

LES OGSÅ: Endelig åpnet Grinibrakka

GRINI: Grinimuseet får 1 million kroner årlig. Her den gamle fangebrakka.

GRINI: Grinimuseet får 1 million kroner årlig. Her den gamle fangebrakka. Foto:

Bygningsvern får mer

Bygningsvern og riktig restaurering er også et område det satses mer på. Her øker man fra 1,3 millioner kroner til 1,8 til og med 2020. Pengene går til Akershus bygningsvernsenter som holder kurs for håndverkere i gamle byggeteknikker, og gir råd til privatpersoner om riktig restaurering av bygninger.

– Økningen er primært rettet mot å øke kapasiteten ved bygningsvernsenteret overfor privatpersoner. Og særlig i Asker og Bærum er det mange med gamle villaer fra tidlig 1900-tallet. Hensikten er at de skal unngå å restaurere feil, noe det har vært mange grove eksempler på. Ett er feilisolering av hus som har ført til sopp, og kostet huseierne dyrt, sier Limi.

Har gått på kurs

Hun har selv deltatt på kurs i gamle håndverksteknikker.

– Familien har et gammelt hyttetun på Tynset, og jeg er vanvittig interessert i restaurering, sier hun.

For å få hjelp må huseierne selv ta kontakt med bygningsvernsenteret.

Gården Garlaus på Steinsskogen i Bærum er et eksempel der håndverkere har lært restaurering av gamle bygninger. Neste år åpner det gamle våningshuset opp som markahytte.

LES OGSÅ: Lærer tradisjons-håndverk på Garlaus

Artikkeltags