– Vi trenger forutsigbarhet og handlingsrom for å kunne planlegge langsiktig, sier kulturhussjef Morten Walderhaug.

Bærum Kulturhus – Regionalt Kompetansesenter for Dans (BK-RKD) ønsker nå fast post på statsbudsjettet. De søker ikke alene, men sammen med Dansearena nord i Hammerfest og Sandnes kulturhus – Regional Arena for Samtidsdans (RAS) om årlige bevilgninger.

– Når vi går sammen, blir vi landsdekkende. Vi tre har kommet lengst i utviklingen og har den tyngste virksomheten. Alene hadde vi ikke kommet noen vei, sier Walderhaug.

LES OGSÅ: Frivillig kultur trenger hjelp

Strategisk

Da en statssekretær i Kulturdepartementet besøkte kulturhuset i januar i år, anmodet han administrasjonen om å søke.

Noe av bakgrunnen er at 2015 er siste i en treårig tilskuddsperiode der kulturhuset får støtte fra Norsk kulturråd. Å søke støtte sammen med to andre danseinstitusjoner så spredt i landet, er strategisk. Kulturminister Thorhild Widvey har vektlagt å styrke regioner, noe kulturhusets søknad påpeker flere ganger.

LES OGSÅ:  Vil ha kultursjef i Asker

LES OGSÅ: – Lokale må få førsterett

Forbundsleder i Norske Dansekunstnere, Peder Horgen, støtter søknaden. Han viser til at fremveksten av regionale dansesentre er en etterlengtet oppbygging av infrastruktur for dansekunst.

– De mest veletablerte regionale sentrene bør over på en fastere finansieringsform, skriver han i et brev til departementet.

De tre institusjonene hadde i forrige uke møter med politikere på Stortinget.

Samlet søker de om et tilskudd for 2016 på 7,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet, som skal fordeles med 2,5 millioner kroner på hver institusjon.

– God søknad

Ifølge Danseinformasjon er 67 prosent av danserne i Norge bosatt i Oslo eller Akershus, og det pekes på behov for å styrke tilgang på produksjons- og visningslokaler.

– Bør Bærum få mer penger enn de to andre institusjonene?

– Vi har valgt en solidarisk posisjon med Sandnes og Hammerfest, sier Walderhaug.

– Det understreker at vi ikke bare er et lokalt fenomen, men en landsomfattende bevegelse, mener han.

LES OGSÅ: Statsråden tok affære - nå kan August søke støtte til drømmeskolen

Statistikken viser at de tre institusjonene i 2014 gjennomførte 356 forestillinger med 82 produksjoner for over 27.000 publikummere. Kulturhuset hadde i 2014 en brutto kostnadsramme på 34,3 millioner kroner, og av dette utgjør satsingene innen dansesenteret 6.119.000 kroner.

Lokale politikere har tro på Kulturhusets søknad.

– Jeg vil si det er en god søknad, og i tråd med regjeringens plattform som handler om å bygge regionale enheter innen kulturfeltet. Bærum ville ikke kommet noen vei alene, men når de står sammen med de to andre gir det ekstra styrke inn mot departementet, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp).

LES OGSÅ: – Noe lignende har jeg aldri vært med på

– Regjeringen slår i Sundvolden-plattformen fast at den vil prioritere det frie feltet, og kulturhusene i Bærum, Sandnes og Hammerfest representerer viktig infrastruktur for å lykkes med dette innenfor dansefeltet, sier Morten Skauge (H), leder av kulturutvalget i Bærum.