Bygget sto ferdig i 2004. 25.000 kvadratmeter. En teater- og konsertsal, to blackbox-saler, kino og bibliotek. For å nevne noe.

Kulturhuset er dominerende i sentrum, og var lenge omstridt. I 11 år har det gitt befolkningen i Asker tilgang på kultur og opplevelser. Samtidig er biblioteket en populær møteplass.

Nå er bygget igjen blitt midtpunktet for en diskusjon om lokal kunst og tilgang til scener både for forestillinger og øvelser. I kulturkretser er det enighet om at kommunen mangler øvingslokaler. Det svekker både treningsmulighetene og rekrutteringen til blant annet lokale korps.

Les også: – Lokale må få førsterett

Leder av Bondi og Vettre skolekorps, Kristian Solberg, er ramsalt i sin kritikk av kulturhuset: – Kulturhuset prioriterer kommersiell utleie til møter, konferanser og kultur fremfor det frivillige kulturlivet. Det driftes omtrent som Telenor Arena, slår han fast.

Korpslederen mener at et lokalt kulturhus tilhører lokal kultur. Og bør derfor prioriteres omvendt i forhold til gjeldende praksis. Først lokal kultur, så profesjonell. Og ellers mener han lokalt kulturliv må sidestilles med lokal idrett.

Når lokale idrettslag tilbys gratis trening i kommunale anlegg, må musikkorps og andre få tilsvarende rettigheter i kommunale bygg. Det blir også galt når bygninger som står tomme og mangler leietagere, ikke slipper inn kulturen i Asker.

Nå krever kulturen i Asker likebehandling mellom idrett og kultur.

Askers politikere har i disse dager en gjennomgang av kulturlivets kår. Selvsagt er kulturhuset oppe til diskusjon.

Men et frislipp av lokal kultur kommer neppe på tale. Kommunen må hente inn de utleieinntektene som er mulig, og med dagens priser er det ikke aktuelt for lokale aktører å bruke scenene så ofte.

Kulturrådet er allikevel klar over den akutte situasjonen og ber om strakstiltak for å avhjelpe mangel på lokaler til kor, korps, dans og teater. – Vi etterlyser kommunens kartlegging av lokaler for å se hvilke som egner seg, sier leder av Asker kulturråd Kjell Hustad.

En utstrakt hånd er rett og rimelig overfor frivilligheten. All aktivitet som retter seg mot barn og ungdom har foreldreengasjement og dugnadsånd i bunn av virksomheten. Asker har ett av landets best utbygde skoletilbud.

Nye, flotte lokaler tas i bruk nesten årlig. Innenfor disse veggene må det være mulig å tilpasse både trening og opptredener. Så får kulturhuset tilby subsidiert leie til dem som vil henvende seg til hele Asker med sitt repertoar.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 17. juni 2015