Å lese om Fornebu-ildsjelen Paal Almes hjernesvulst er vondt nok i seg selv. Å lese hans historie fra Hospice Stabekk er opprørende.

Det er en historie om alarmer som svikter. Om redselen en slik svikt gir. Og det er en historie om kubjeller som provisorisk erstatning.

I en tid hvor det snakkes mye om velferdsteknologi, er det teknologien som svikter i Bærum. Gang på gang. Ikke bare ved Hospice Stabekk.

– Jeg er livredd for at ingen kommer til meg når jeg trykker på alarmknappen. Tenk om alarmen ikke fungerer når jeg ligger her og skal dø.

Slik beskriver Paal Alme (75) sin nattlige opplevelse av en alarm som sviktet. Da alarmen sviktet, fikk han en nødalarm: en kubjelle til å ringe med.

Det kunne vært en kreativ nødløsning i et enkelttilfelle. Men Almes historie er langt fra enestående.

I Bærum er problemene med alarmer som svikter, velkjente. I 2019 var det skjeer og vannglass som ble brukt, når alarmen sviktet. I 2023 er det kubjeller som gjelder. 14 sykehjem og omsorgsboliger hadde problemer med trygghetsalarmer, kom det frem i fjor vår.

Noe må opplagt gjøres. Problemet har vart for lenge.

Alle sier at slik kan det ikke være. Fra kommunaldirektører til ledende helsepolitikere. Fra tjenesteledere til sentrale tillitsvalgte.

– Slike svikt i systemet kan vi ikke ha. Vi ønsker at innbyggerne våre skal være trygge, når de er på våre sykehjem, sier Marit Kronborg, konstituert direktør for aldring og mestring.

Hun varsler en grundig gjennomgang og sier kommunen må se på både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Noe må opplagt gjøres. Problemet har vart for lenge. Og ingen kan gjemme seg bak at dette var ukjent for dem.

Bærum kommune har i dag én leverandør av disse alarmsystemene. Klarer ikke de å rette opp, er det nærliggende å kreve at nye leverandører må på banen.

Problemet er at slikt neppe vil skje i en håndvending. Til det er systemene for mange og kravspesifikasjonene til de enkelte byggene for ulike. Inn i miksen hører også alt fra trådløse nettverk til ukomfortable ansatte.

Likevel må det presses på for å finne kortsiktige løsninger. Ellers er sannsynligheten høy for at det vil ringe i kubjeller i gangene på Bærums institusjoner i lang tid fremover.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.