Det er slottsforvalteren, Per Arne Bjørnstad, som i en e-post til Asker kommune spør om det kreves søknad for å etablere solcellepanel på kronprinsparets bolig på storgården Skaugum. Panelet er tenkt plassert på taket av hovedbygningen for å produsere strøm.

I e-posten til kommunes byggesaksbehandler skriver Bjørnstad:

– Viser til stedlig møte/befaring med Nils Hjermann den 21.10 dette år hvor det fra eiers side ble introdusert sonderinger rundt mulig etablering av solcellepaneler på hovedbygningens yttertak.

Endrer takets utseende

Bjørnstad gir uttrykk for at han er klar over at paneler vil endre utseendet på taket.

– Dette vil resultere i en endring av dagens yttertaksflate som består av takstein, dog er det forutsatt at den løsning som det arbeides med også skal reflektere opprinnelig utseende på bygningen som besto av diagonalstilte skiferplater, skriver Bjørnstad.

– Solcellepaneler type SunStyle vil kunne representere en slik løsning hvor bygningens opprinnelige takflater utseendemessig ble tilbakeført til opprinnelig uttrykk, heter det videre i brevet fra slottsforvalteren.

Ønsker søknadsfrihet bekreftet

Per Arne Bjørnstad, som altså representerer kronprinsparet, viser til en veileder fra Asker kommune hvor det går frem at solenergianlegg på vegg eller tak på boligeiendom er unntatt søknadsplikt.

Slottsforvalteren ønsker likevel en bekreftelse fra kommunen på at etablering av solcellepaneler på Skaugum ikke er søknadspliktige.

– Et fint tiltak

– Dette høres ut som et fint tiltak. Vi er for solcellepaneler og oppfordrer folk til å montere det, sier Arvid Jansen, styremedlem i Naturvernforbundet i Asker.

Han ser ingen negative effekter av at kronprinsparet vurderer solcellepaneler, snarere tvert imot.

– Det er bra å utnytte solenergi til å produsere strøm, slik at man reduserer behovet for vannbasert strøm, som er et knapphetsgode, sier Jansen.

Flere vil ha solceller

Det er langt flere enn bare kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit som ønsker å fange sollys med solcellepaneler. Asker kommunes byggesaksavdeling opplyser at det kom inn 11 saker om solceller første halvår i fjor.

I samme periode i år hadde antallet økt til 32 saker. Med andre ord: Solceller for å produsere egen strøm er i vinden.

– Dette forteller meg at trenden i Asker er som i store deler av Norge – at det er stor interesse for solcelleanlegg, forteller Asker kommunes byggesaksleder Malvin Bjorøy.

Han forteller at kommunen har lagt ut egen informasjon om solceller på nettsidene.

– Vi ønsker jo at så mange som mulig installerer dette på sine tak. Det er jo både fornuftig med tanke på strømbehovet, og på lang sikt er det økonomisk for den som installerer det, sier Bjorøy.

Mange spørsmål

Alexander Hexeberg Dahl er bygningssjef i Bærum kommune. Han opplyser at kommunen for tiden får mange spørsmål om søknadsplikt knyttet til ønske om oppføring av solcellepaneler.

– I løpet av de siste ukene har vi registrert noe mer enn 30 henvendelser, sier Hexeberg Dahl.

Søknadsplikt er det imidlertid sjelden, ifølge Dahl.

– Etter manuell gjennomgang har vi funnet to tilfeller i senere tid hvor oppføring av solcellepaneler medførte behov for søknad om tiltak. Så vidt vi kan se, har antallet henvendelser økt vesentlig fra første halvår 2021 kontra første halvår 2022. Det har gått fra svært få henvendelser til forholdsvis mange, forteller bygningssjefen.

Kommunen kan komme til å kreve søknad i følgende tilfeller:

  • Der anlegget blir stort og dominerende, for eksempel ved at deler av det stikker høyt opp.
  • Der bygningens fasade har et slags vern, gjennom bestemmelser. Endringen med solceller kan da komme til å bli «vesentlig».