Dersom vår godeste kronprins med familie trenger inntekter, kan de sikkert starte med gårdsdrift, høner, griser, grønnsaker og mye annet. De kan åpne et gårdsutsalg og selge «kortreiste» landbruksprodukter til folk i «bygda».

Om de ikke vil drive dette selv, finnes det sikkert mange som trenger en jobb. Se hva kloke bønder på Berger gård har fått til (fra deres nettside):

«Berger gård er en få gjenværende gårder med aktiv jordbruksproduksjon i Asker. Gården har vært i familiens eie siden 1879 og drives allsidig og økologisk med vekt på melk og kjøtt og noe korn.

Vi ønsker og jobber for at gården kan være en ressurs i nærmiljøet som bidrar med matproduksjon, opplæring og informasjon om gårdsdrift, i tillegg til å bidra til et bærekraftig miljø for planter og dyr. Besøk hos oss gjøres ved avtaler, blant annet via overnatting, kurslokaler til leie eller avtale skole- og barnehagebesøk.»