«Å gjøre endringer i momsreglene er stort og komplisert. Det er helt sikkert mye annet vi kan gjøre for å sikre bransjen».

Det sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust i en kommentar til at Texas Barbeque Café i Asker ser seg nødt til å legge ned, blant annet på grunn av urettferdige momsregler for restaurant- og serveringsbransjen.

Det er provoserende og trist å se at Ap møter en beintøff situasjon for en av Norges største og viktigste bransjer på en så passiv måte. Eier og driver av Texas Barbeque Café, Angela Taliaferro, har helt rett i at serverings- og utelivsbransjen altfor lenge har blitt «tatt for gitt» av storsamfunnet.

Særlig det siste året har vært tøft for mange. Etter gjenåpningen av samfunnet høsten 2021, ble serverings- og utelivsnæringen på nytt rammet av smitteverntiltak rett før jul. Mange bedrifter mistet nok en gang kundegrunnlaget sitt over natten og måtte stenge dørene. Samtidig har mange ansatte med nødvendig kompetanse nå forlatt næringen, etter gjentatte permitteringer og nedstenginger.

Serverings- og utelivsnæringene slo alarm om situasjonen allerede før jul. På nyåret tok derfor Venstre initiativ på Stortinget til å få på plass en «krisepakke» for å få næringene på beina igjen etter pandemien.

Venstre foreslo forsterkede kompensasjonsordninger, styrket satsing på rekruttering av kokker og andre fagutdanninger i næringene, utsatt innbetaling av skatter og avgifter etter pandemien – og å få slutt på den urettferdige «straffemomsen» for restauranter som serverer mat ved bordene framfor å sende maten med kundene hjem.

Arbeiderpartiet og Åsmund Aukrust fikk alle disse forslagene på bordet i Stortinget. Resultatet? Jo, Ap stemte nei til samtlige av Venstres forslag - uten selv å komme opp med et eneste alternativt tiltak for å hjelpe serveringsbransjen.

Siden har det bare blitt verre. Ap/Sp-regjeringens lønnsstøtteordning har vist seg å være rent lureri for mange serveringsbedrifter, og penger bevilget av Stortinget til den kommunale kompensasjonsordningen er holdt tilbake og trukket inn igjen av regjeringen.

Når Aps Aukrust påstår at det er «komplisert» å endre dagens urettferdige momsregler, som pålegger serveringssteder å drive dobbelt bokholderi og ta 10% ekstra moms dersom maten serveres ved bordene, så er det en direkte bløff. Å innføre lik moms på all mat – uavhengig av om den serveres ved bordet eller tas med hjem – er både et forenklingstiltak og et tiltak som vil gjøre det lettere å drive et serveringssted som Texas Barbeque Café lønnsomt.

Det handler ikke om at det er komplisert, det handler om at Ap ikke vil. Intervjuet med Åsmund Aukrust viser dessverre at dagens Ap/Sp-regjering ikke har tenkt å løfte en finger for en serveringsbransje i knestående etter pandemien. Venstre er helt enig med Angela Taliaferro i at det må bli lik moms for alle som serverer mat.

Straffeskatten på de som serverer mat ved bordene må avskaffes. Venstre vil fortsette å ta kampen for serverings- og utelivsbransjen – både lokalt i Asker og nasjonalt.