Skip to main content

Tromsdal nektes å ha med forsvarer Mette Yvonne Larsen i ankesaken

Christer Tromsdal ble i tingretten frikjent fra tiltalen om å ha bestilt torpedoer til et angrep med slegge på en meddommer i Vollen. 

FOTO: SCANPIX

Ankesaken mot Christer Tromsdal etter sleggeanslaget i Vollen starter i Borgarting lagmannsrett 25. februar. Det skjer uten forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Årsaken er at advokat Mette Yvonne Larsen på den tiden er opptatt som forsvarer i den såkalte Lime-saken. Den startet 3. september, og er planlagt å vare frem til juni 2020. 

Frikjennelsen i Asker og Bærum tingrett, etter at et ektepar ble utsatt for et voldsomt angrep i sitt eget hjem i Vollen i juni 2012, kom i mars 2019. 

Christer Tromsdal var tiltalt for å ha bestilt anslaget som var ment å ramme en dommer i en bedragerisak der Tromsdal sto tiltalt.

Tingrettsdommer Nils Ole Bay ledet dommerne i tingretten som frikjente Tromsdal. Hans meddommere ville ikke fotograferes.

Foto: KNUT BJERKE

Selv om Tromsdal ble frikjent for bestillingen, var tingretten klar på at det var dommeren som var målet.

«Etter bevisførselen er retten overbevist ut over enhver rimelig tvil om at angrepet i Vollen var rettet mot meddommer N.N». (anonymisert av Budstikka).

– På tross av dette utgangspunktet, har tingretten altså frifunnet de tiltalte. Bevisvurdering som domstolen har foretatt, bærer preg av at den har vurdert hvert enkelt bevis i saken isolert uten å foreta en samlet vurdering av bevisene, oppsummerte statsadvokat Stein Vale.

Det var i første omgang påtalemyndigheten, ved statsadvokat Stein Vale, som anket dommen til lagmannsretten.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen, her sammen med aktor, statsadvokat Stein Vale under behandlingen i Asker og Bærum tingrett.

Foto: KNUT BJERKE

Slapp inn anken

Lagmannsretten mente det var grunn til å ta saken en runde til i retten. Senere anket også forsvarer Mette Yvonne Larsen og medforsvarer Petter Mandt.

Det er lagmannsretten som har besluttet å starte ankesaken tirsdag 25. februar uten Mette Yvonne Larsen. Det er satt av fem uker til saken.

– Hun er opptatt i en annen sak og kunne tidligst være ledig høsten 2020. Det var for lang tid å vente, sier lagmann Eirik Akerlie til Budstikka.

Han utdyper beslutningen slik:

– Dette var en så stor forsinkelse at det frie forsvarervalget måtte vike. Det er også et ekstra poeng at det var to forsvarere i tingretten, og den andre av disse kan møte i februar, sier Akerlie.

– Vi anker

Advokat Mette Yvonne Larsen er ikke fornøyd med beslutningen.

– Det er påtalemyndighetens anke som er berammet, jeg minner om det. Jeg skal anke over berammelsen, skriver hun i en sms til Budstikka.

Behandlingen i Asker og Bærum tingrett var preget av en rekke parallelle prosesser der ulike juridiske spørsmål rundt bevisføring, vitneførsel og bruk av lydopptak måtte avgjøres i Høyesterett. 

Nå kan også berammingen bli et tema for Høyesterett.

– Vår beslutning om berammingen kan ankes, bekrefter lagmann Eirik Akerlie.

Kan løslates

Christer Tromsdal soner fortsatt bedrageridommen dommeren fra Vollen arbeidet med i 2012. Den var gjennom flere runder i rettsvesenet, til slutt uten den aktuelle dommeren.

Normal prøveløslatelse fra denne dommen er i oktober, men det er Kriminalomsorgen som beslutter om Christer Tromsdal skal prøveløslates.

Budstikka er kjent med at det ikke er vanlig å prøveløslate når den domfelte har andre uavklarte straffesaker.

I denne saken er utgangspunktet en frikjennelse i tingretten. 

To maskerte torpedoer slo seg inn gjennom denne terrassedøren i et hus i Vollen. I nabohuset bor dommeren som påtalemyndigheten mener var målet for anslaget.

Foto: KNUT BJERKE

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.