Skip to main content

Dømt til tvungen psykiatrisk behandling etter øksedrap

Politiets krimteknikere jobbet på åstedet i flere dager etter det brutale drapet på læreren fra Bærum. Nå er gjerningsmannen dømt til tvungen psykiatrisk behandling.
Foto: Alfred Aase/Haugesunds Avis

49-åringen som drepte Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) er dømt til tvungen psykiatrisk behandling. Retten mener det er betimelig å stille spørsmål ved helsevesenets oppfølging av drapsmannen. 

Retten slår fast at 49-åringen ikke kan straffes for drapet, da de mener at han var psykotisk på gjerningstidspunktet. 

Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble overfalt og angrepet med øks i Haugesund 19. februar i år, og døde samme natt av skadene hun ble påført. Den populære håndverkslæreren fra Bærum var på vei for å legge ned blomster på en familiegrav på Vår Frelsers gravlund, da 49-åringen uten forvarsel angrep henne med en tohodet øks. 

I retten tilsto mannen at han sto bak drapet, men nektet straffskyld og viste til at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det er ukjent hvordan 49-åringen stiller seg til rettens avgjørelse. Forsvarer Erik Lea skriver i en tekstmelding til Budstikka at han foreløpig ikke har diskutert dommen med sin klient, men gir uttrykk for at han vil anbefale klienten å vedta dommen.  

Haugaland tingrett er ikke i tvil om at vilkårene for overføring til tvungen psykisk helsevern er tilstede. 

«Samfunnsvernet – med beskyttelse av borgerne - står sentralt i denne vurderingen», heter det i den ferske dommen. 

- Fare for nye lovbrudd

Retten viser til at tiltalte har diagnosene paranoid schizofreni, dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer. 

«Han har alvorlige og langvarige rusproblemer, lav boevne og etter rettens syn en svært lav terskel for å begå voldshandlinger, også alvorlige. Han er domfelt 22 ganger tidligere, hvor domfellelsene bl.a. gjelder voldslovbrudd, ran og trusler.», heter det i dommen. 

Videre viser retten til at 49-åringen er vurdert som kronisk psykotisk med vrangforestillinger og uten sykdomsinnsikt av de sakkyndige. 

«Tiltalte har begått et særdeles brutalt drap og samlet sett foreligger det etter rettens syn en kvalifisert og reell fare for at tiltalte igjen vil begå nye alvorlige lovbrudd», skriver tingrettsdommer Leif Egil Holstad. 

Bjørg Marie Skeisvoll Hereid hadde gått av med pensjon to måneder før hun ble drept på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Dette bildet ble tatt under en familietur til New York to år før det brutale drapet.
Foto: FOTO: PRIVAT

Vurdert som farlig i 2017

De rettspsykatrisk sakkyndige konkluderte allerede i mai med at tiltalte var psykotisk, og sto fast ved vurderingen i retten. 

I oktober 2017 leverte de samme rettspsykiaterne en nær identisk rapport om den drapstiltalte 49-åringen. Den eneste forskjellen er at det i mellomtiden har skjedd et drap.

I erklæringen fra 2017  - som ble utarbeidet i forbindelse med en annen straffesak 49-åringen da var siktet for - ga de sakkyndige uttrykk for at det var høy risiko for nye voldshandlinger, og gav eksplisitt uttrykk for at tiltalte burde være underlagt tvunget psykisk helsevern.

Likevel ble 49-åringen skrevet ut fra psykiatrisk sykehus 22. desember 2017. Et drøyt år senere gjorde han seg til drapsmann. 

Dette har også Haugaland tingrett bitt seg merke i.

«Hvorvidt noe kunne vært håndtert annerledes i desember 2017 og i tiden frem mot den tragiske hendelsen den 19.02.19 er et betimelig spørsmål.», skriver tingrettsdommer Leif Egil Holstad i dommen. 

Avdødes sønn Lars Johan Skeisvoll Hereid (t.v.) med bistandsadvokat Benedicte Storhaug under hovedforhandlingen i Haugaland tingrett. 

Foto: Erik Tangen

– En lettelse

Lars Johan Skeisvoll Hereid (40), fornærmedes sønn, sier han er tilfreds med at retten stiller spørsmål ved oppfølgingen av 49-åringen. 

– Det er en lettelse at dommen ikke bare fokuserer på selve handlingen, men er tøff til å stille spørsmål ved vurderingene som er gjort fra 2017 og frem til 19. februar. Vi er derimot skuffet over at ingen utover rettssystemet later til å vise interesse for samfunnsvernet, sier 

– Det er ingen tvil om at tiltalte har gjort det eller hendelsesforløpet som sådan. Det interessante er hva man kan lære av det som har skjedd, sier han videre.

Dette skal være en del av drapsvåpenet den drapstiltalte 49-åringen brukte til å drepe Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67).

Foto: Politiet
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.