– Julestemningen synes ikke å ha kommet til Ila i år. Meg bekjent er det neppe bestemmelser om klemmenekt i regelverket. Her råder dårlig skjønn og formalisme i kriminalomsorgen, sier advokat Gøran Møller-Christiansen til VG.

Han forsvarer den innsatte mannen i 40-årene som sitter varetektsfengslet i en større narkotikasak.

I forbindelse med et besøk forrige uke skal mannen ifølge VG ha søkt om lov til å få klemme kona. Men responsen fra fengselets ledelse var klar, «Klem er ikke aktuelt» står det skrevet med sort tusj på svarslippen. Den innsatte skal ikke ha noen restriksjoner under soningen.

Vil klage til Sivilombudsmannen

Ledelsen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt sier på generelt grunnlag at det ikke er vanlig å praksis å nekte innsatte å gi klemmer til familiemedlemmer som kommer på besøk.

– Når vi sier nei, så er det som regel fordi vi ønsker å ha kontroll på besøket og for å f.eks hindre innsmugling av narkotika, sier Gøran Nilsson, assisterende fengselsleder i Ila fengsel og forvaringsanstalt til VG.

– På Ila så tror jeg nærmere 95 prosent av de innsatte ikke har kontrolltiltak, så dette er overhodet ikke vanlig. Det skal fattes vedtak i saker som dette og som regel går det på historikken til den innsatte, men også noen ganger historikken til den besøkende, sier Nilsson videre.

LES OGSÅ: Farlige fanger blir stridstema mellom Bærum og Staten

Advokaten sier til VG at han har tatt avslaget på juleklemmen videre til Sivilombudsmannen.

– Vi mener dette er en krenkelse av en grunnleggende menneskelig rettighet, sier Møller-Christiansen.