I en nasjonal pasientundersøkelse utført av Kreftforeningen nylig, svarte bare én av fem kreftpasienter at de var fornøyde med overgangen fra sykehus til oppfølging i kommunen.

Det er langt fra godt nok og underbygges igjen og igjen av det vi hører fra pasienter og pårørende:

Behandlingen på sykehuset var upåklagelig. Det å komme hjem? En helt annen historie.

Hvert år får nesten 40.000 nordmenn en kreftdiagnose. Takket være forskning og teknologisk utvikling overlever stadig flere.

Noe som betyr at også flere skal hjem.

For en del innebærer dette et krevende møte med en ny hverdag etter kreftsykdom, der kreftfri for mange ikke er ensbetydende med frisk.

Det er vanlig å kjenne seg utmattet, ha problemer med konsentrasjonen, med seksuallivet, tilbakekomsten til arbeidslivet og samspillet med familien.

Les også

Christine Lager Nesje: Stadig flere av oss får kreft, uten at myndighetene bevilger mer penger til forskningen

For å kunne mestre disse utfordringene er den lokale kreftomsorgen essensiell.

I fjor kom Helsedirektoratet med en løsning vi har ventet på i mange år: «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft».

Med fokus på bedre samhandling og kommunikasjon skal kreftpasienter føle økt trygghet, mestring og livskvalitet.

Gjennom tre kartleggingssamtaler skal kreftpasienters behov avdekkes, slik at kommunen får god kjennskap til hva de trenger og kan følge den enkelte opp lokalt.

På sitt beste kan det være med å sikre at alle kreftpasienter får oppfølging i hjemkommunen sin, uavhengig av hvor de bor.

Gleden var derfor stor da Asker kommune valgte å satse på ordningen i kommunen. Likevel er vi utålmodige og venter spent på at handlingen skal gjennomføres.

Status er nemlig at det er kommet veldig få henvisninger gjennom «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft».

Det som skulle være det største løftet innen kommunal kreftomsorg på lang tid, er derfor mange steder ikke kommet i gang.

Kreftkoordinatorene som er en del av ordningen i kommune er klare, og kommunen melder om at de er godt i gang med planleggingen og har hatt møter med Bærum sykehus.

Nå håper vi Asker kommune sammen med spesialisthelsetjenesten får i gang ordningen.

Kreftforeningen ønsker at «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft» kommer i gang slik at kreftpasienters behov avdekkes og de får den hjelpen de trenger.

Ikke bare er det uheldig at kreftpasienter ikke får dekket behovene sine, men samfunnsøkonomisk er det også et stort tap.

Alle er tjent med at folk kommer seg tilbake til jobb, får den hjelpen de trenger tidlig nok – og muligheten til å ha et godt liv.

Les også

Asker og Bærum blir bedre uten røyk

Vi ønsker ordningen i bruk fordi vi vet den kan bidra til god struktur og logistikk i helsetjenesten samt sikre trygghet og forutsigbarhet for alle med kreft – eller de som lever med en med kreft.

Å sikre en god lokal kreftomsorg for alle kreftpasienter, uansett hvor de bor, er en av våre viktigste kampsaker.

Vi mener det bør være en selvfølge at absolutt alle kreftrammede opplever en god overgang fra sykehus til kommune.

Vi håper lokalpolitikerne i Asker og Bærum forstår viktigheten av å løfte lokal kreftomsorgen politisk.

For løsningen finnes: Den heter «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft». Nå må den tas i bruk.