Bærum Høyre ønsker å satse videre på barnehagen som første trinn i utdanningsløpet. Det handler om barnehager med høy kvalitet og nok plasser der folk bor.

Vi har full barnehagedekning i Bærum med plass til alle rettighetsbarn. Samtidig så er det ikke nok plasser i alle deler av kommunen til at barna får plass i nærmiljøet.

Noen foreldre får plass med reisevei. Dette vil vi gjøre noe med. Nå må vi få flere kortreiste plasser.

I Bærum Høyres program for neste periode lover vi at flere foreldre skal få barnehageplass i nærmiljøet. Det er viktig for hverdagslogistikken, for det sosiale miljøet i nærområdet, og for klima der vi reduserer transportbehovet.

På skolen har man lovfestet rett til å gå på nærskolen, men for barnehagene gjelder ikke det samme. Vi må planlegge bedre så foreldrene kan kjøre mindre.

Det å sikre at flere får barnehageplass i nærmiljøet med nok barnehagelærere, vil være et stort løft vi er klare for å levere på.

Det aller viktigste for kvaliteten på tilbudet til barna er de ansattes kompetanse.

Det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere i Bærum. Stillingene utlyses, men får ikke napp fordi det er for få med rett utdanning.

Bærum Høyre har derfor innført utdanningsstøtte. Dette er midler som gjør det mer lønnsomt å kombinere jobb og utdanning i Bærums barnehager.

Assistenter som jobber i Bærums barnehager, kan nå kombinere jobb og utdanning med støtte fra kommunen. Dette vil Bærum Høyre satse videre på.

Bærum Høyre går til valg på kortreiste barnehageplasser av høy kvalitet, fordi det er viktig for barna og vil bidra til å skape muligheter for alle.