Hvorfor plages innbyggerne på Fornebu med støv fra et kommersielt pukkverk og massedeponi?

Min mening er at det er villedende markedsføring av Skanska og Obos å bruke ord som «Kortreiste masser sparer miljøet» når ferdige utsprengte og knuste masser kjøres til kunder langt unna Fornebu.

At kommunens innbyggere i boliger, skoler, aldershjem og barnehager påføres en stor mengde støv og skitt, kan ikke være sunt.

Hva med alle barna og de eldre som nå skal flytte inn på det nye området Treklang et steinkast unna pukkverket? Ser ikke fagmiljøene i Bærum kommune de helsemessige utfordringene med støv fra pukkverket og lastebiltrafikken?

Kanskje de ikke ser innbyggernes plager gjennom støvskyene som følger aktiviteten?