– I kulturplanen for Asker heter det at man skal ta hensyn til musikkorps og kulturliv ved bygging av skoler og flerbrukshaller som nye Landøya, men i praksis er det motsatt, sier Erik de Mora, sekretær i Asker Kulturråd.

– Slik planene for utbyggingen av skolen er vil det bli forferdelig dårlig akustikk. Scenen blir altfor liten, i hvert fall for kor, storband, korps, dans og drama. Og muligheten for en større scene i flerbrukshallen er helt bortkastet, da det ikke er tilstrekkelig kapasitet for publikumsplasser, lys, lyd, teknikk og lager. Slik vi ser det er flerbrukshallen å regne for en ren idrettshall, ikke også en kultur-arena, sier han.

Nå krever Kulturrådet at skolen får øverom og fremførings- arena som oppfyller kravene Norsk Standard stiller til akustikk. Og at det bygges tilstrekkelig med rom som dekker behovet for lager, og øvingslokaler i området Holmen, Landøya, Nesbru og Billingstad. Dessuten at kulturlokalene kan brukes adskilt fra undervisningslokalene.

Lokaler til kultur

Budstikka har i et par artikler satt søkelys på øvingslokaler for kulturaktører som Smågardistene i Bærum og Arnestad drilltropp. Ingen av disse har plass i noen hall i nærmiljøet.

LES OGSÅ: Drilltroppen kan ikke øve med korpset

Tirsdag behandlet formannskapet i Asker saken om nye Landøya ungdomsskole og flerbrukshall. Der ble det blant annet gjort følgende enstemmige vedtak:

Relevante brukergrupper bes tatt med på en hensiktsmessig måte i forprosjektet. I bearbeiding av prosjektet skal det legges vekt på gode løsninger for sambruk av skolen, herunder lokaler til kulturformål.

Avventer møte

De Mora liker det han hører, men tror ikke ordentlig på det før han ser tegningene som tilfredsstiller de behovene kulturlivet har.

– Jeg tror ikke noe bestemt om utfallet av denne saken, før vi har hatt et møte med prosjektleder Lars Hanstensen. Jeg kan love at Asker Kulturråd kommer til å stå på i denne saken, fordi Holmen og Landøya er vekstområder som trenger egnede arenaer for kulturformål. Det vil være blodig urettferdig hvis idretten får Holmen svømmehall og den såkalte flerbrukshallen på Landøya, og kulturen ingenting, sier de Mora.

Lars Hanstensen forteller at han nettopp har signert en kontrakt med Veidekke AS om et forprosjekt til utbygging av Landøya ungdomsskole og flerbrukshall. Det skal legges frem for formannskapet til høsten.

LES OGSÅ: Foreslår flere kulturareanaer i Asker

– Noe kan endres

– En del av forprosjektet er at brukere som Asker Kulturråd, idrettsforeninger, naboer og så videre kan mene noe om de tegningene som foreligger, sier han.

– Hvor mye kan endres?

– Vi skal gjennom en prosess nå med møter med de forskjellige brukerne for å se hva vi kan endre på. Mer konkret kan jeg ikke være før vi har hatt de møtene, men noe kan endres, sier Hanstensen.

I handlingsprogrammet er det satt av 350 millioner kroner til bygging av ny Landøya ungdomsskole og flerbrukshall. Den skal være ferdigstilt i august 2018.