Skip to main content

Smittespredning blant ansatte på sykehjem bekymrer

En pasient døde med koronavirus på Stabekk sykehjem, bekreftet Bærum kommune torsdag. Ytterligere 13 pasienter er smittet.

En pasient døde med koronavirus på Stabekk sykehjem, bekreftet Bærum kommune torsdag. Ytterligere 13 pasienter er smittet.

Foto: TRINE JØDAL

Tre pasienter på sykehjem i Bærum har dødd med covid-19 på to uker. Sykepleierforbundet mener sektoren er bedre rustet til å håndtere smitteutbrudd enn i vår. 

Torsdag døde en pasient med koronavirus etter et smitteutbrudd på Stabekk sykehjem. På samme sted, samt Hospice Stabekk i samme bygg, er 13 pasienter og én ansatt smittet. 16 medarbeidere er satt i karantene (se faktaramme).

Kommuneoverlege Frantz Ferdinand Nilsen har uttalt at de er forberedt på flere dødsfall og at flere på sykehjemmet vil kunne bli smittet

Flest dødsfall på sykehjem

Et flertall av de 28 innbyggerne i Bærum, som har dødd med koronaviruset, har vært innlagt på sykehjem. 

Vallerhjemmet ble et av landets hardest rammede sykehjem med tolv dødsfall. Her ble det senere kjent at ansatte skal ha vært nødt til å jobbe på tvers av avdelingene, på grunn av kritisk mangel på personell. 

Kommuneoverlegen uttalte onsdag at han ikke var kjent med at ansatte har jobbet på tvers av Stabekk sykehjems seks avdelinger, etter det første smittetilfellet ble oppdaget. Det er derimot bragt på det rene at pasienter ved ulike avdelinger har hatt kontakt med hverandre.

Jobbing på flere sykehjem

Kommunen er bekymret for at mange sykepleiere og helsefagarbeidere jobber flere steder, dels på grunn av at mange ikke får fulle stillinger.

De vurderer å kompensere for inntektstap hvis helsearbeidere ikke tar tilkallingsvakter ved andre sykehjem, i tillegg til å øke stillingsbrøkene ved sykehjemmene.

Etter forespørsel fra Budstikka melder kommunen at de ikke har kapasitet til å utarbeide en oversikt over medarbeiderne på de koronarammede sykehjemmene, fordelt på stillingsstørrelser og ansettelsesforhold, eller antall vikarer som er hentet inn til disse.

Mener de er bedre forberedt

Marthe Røyne-Helgesen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Bærum, mener sykehjemssektoren allerede er bedre rustet til å håndtere koronapandemien denne vinteren enn i vår.

– Det er vanskelig å forstå at det skjer store utbrudd som det vi har sett på Stabekk med alle tiltakene som er blitt gjort på sykehjemmene siden i vår, sier hun.

– Mange av tjenestestedene har gjort et utrolig godt forarbeid frem mot høsten og vinteren. Smittevernrutinene er i langt større grad på plass. De ansatte føler seg trygge på at det er god nok tilgang på smittevernutstyr, i motsetning til i vår da man opplevde at man måtte rasjonere, sier hun. 

Et helt annet testregime

I tillegg er testkapasiteten langt bedre enn i begynnelsen av pandemien. I mars og april ble kun pasienter og ansatte med luftveissymptomer testet. Nå har kommunene anledning til å teste samtlige pasienter og ansatte på en avdeling når et smittetilfelle oppdages, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

Vårens strenge testregime er pekt på som en viktig årsak til krisen som rammet Vallerhjemmet. På det verste var over 30 ansatte koronasmittet og 47 i karantene.

Fylkesmannen gransker koronahåndteringen på Vallerhjemmet. I en uttalelse til Fylkesmannen skriver smitteoverlege Bjørg Dysthe at dagens testregime ville gjort det lettere å unngå situasjonen som oppsto i mars og april. 

«Etter dagens retningslinjer ville vi ha kunnet unnta flere (ansatte, journ.anm.) fra karantene basert på negative tester», skriver hun.

Bekymret for utbrudd 

På et punkt er det likevel like kritisk som i mars og april, mener Røyne-Helgesen i Sykepleierforbundet.

– Sykepleiermangelen gjør at det knapt er vikarer å ta av. Arbeidsmarkedet er så godt som støvsugd for sykepleiere. Det kan oppstå store problemer dersom et smitteutbrudd fører til at mange ansatte må isoleres eller blir satt i karantene, sier hun.

Under utbruddet på Stabekk har det til nå vært behov for å hente inn ti medarbeidere for å avhjelpe sykehjemmet, opplyser pleie- og omsorgssjef Morten Svarverud. 

Vikarene er hentet inn fra pleie- og omsorgsavdelingens beredskapsteam.

Marthe Røyne-Helgesen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bærum, sier mange allerede er slitne etter å ha jobbet mye overtid under koronakrisen.

Marthe Røyne-Helgesen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bærum, sier mange allerede er slitne etter å ha jobbet mye overtid under koronakrisen.

Foto: KARL BRAANAAS
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.