Skip to main content

Skremt av mangel på smittevernutstyr i hjemmetjenesten

Anne-Lise Bendixen Servan (84) og Erling Servan (92) har ikke et vondt ord å si om de ansatte i hjemmetjenesten, men mener de skulle vært utstyrt med smittevernutstyr som dekker ansiktet.

Foto: KARL BRAANAAS

Anne-Lise Bendixen Servan (84) har avbestilt hjelpen fra hjemmetjenesten i Asker av frykt for å bli smittet av koronaviruset. 

– Som gamle og til dels syke og tilhører vi den mest utsatte gruppen. Vi sniker oss rundt i butikken når vi er ute og handler, for å holde avstand til andre og ikke bli smittet. Men i vårt eget hjem kommer faren vi forsøker å unngå inn i leiligheten to ganger om dagen, sier Anne-Lise Bendixen Servan (84).

Både Anne-Lise og ektemannen Erling Servan (92) får besøk av hjemmetjenesten i Asker to ganger daglig, for å få hjelp til å sette på støttestrømper. De blir skremt av at de ansatte i hjemmetjenesten ikke bruker smittevernutstyr for å forhindre smitte av koronaviruset.

– De ansatte har hverken munnbind eller noen annen form for beskyttelse foran ansiktet, kun engangshansker og plasttrekk over skoene. Det skulle være opplagt at alle som kom til syke og gamle mennesker skulle gjort det. Vi er i forstadiet til å havne på pleiehjem alle sammen, sier Servan.

Anne-Lise Bendixen Servan (84) og hennes 92 år gamle mann får hjemmetjenester to ganger per dag. De er bekymret fordi pleierne ikke har smittevernutstyr og de er i risikogruppen.

Foto: KARL BRAANAAS

Kuttet hjelpen 

84-åringen har vært sykehusbehandlet for fire blodpropper i lungene, har astma og har fått regelmessig oppfølging av lungelege de siste 15 årene. Nå har hun avbestilt sin hjelp, etter en telefonkonsultasjon med sin lege.

– Min mann er sprek for sin alder, men hadde en stor hjerteoperasjon for bare noen år siden. Erling får også daglig sårbehandling av hjemmehjelperne. Det sier det seg selv at også han er i risikogruppen for å bli alvorlig syk av viruset, sier hun.

Hun forteller at ektemannen i disse dager går ut på kontoret sitt i gangen og får strømpene trukket på seg der.

– Jeg holder god avstand i et annet værelse. Vi har pugget og lært at vi skal holde avstand til fremmede. Det sier seg selv at hjemmehjelperne ikke kan yte hjelp og holde to meters avstand. Det er knapt 20 centimeter som skiller oss når de setter på strømpene, sier Servan.

– Bare i nabolaget vårt finnes det mange som trenger langt mer oppfølging fra hjemmetjenesten enn oss. De kan ikke avstå fra hjelp for å unngå potensiell smitte, sier hun.

Skryter av de ansatte

Asker-kvinnen understreker at hun på ingen måte bebreider de ansatte i hjemmetjenesten.

– Det er virkelig ingenting galt å si om disse mange unge menneskene som kommer og hjelper oss. De skal ha all mulig ros – de er elskverdige, hjelpsomme og gjør så godt de kan, sier hun.

– På spørsmål fra oss har mange av hjemmehjelperne selv uttrykt bekymring for mangel på smittevernutstyr. Det er helt kritisk at det blir en endring på dette snarest mulig, sier Servan.

Tillitsvalgt Marte Walentin (t.v.) og verneombud Caroline Zibell ved kontorene for hjemmetjenesten til Nesbru.

Foto: TRINE JØDAL

Ansatte bekymret

Caroline Zibell og Marte Walentin er henholdsvis verneombud og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i hjemmetjenestens Sone Nord 1 Holmen, som yter hjemmetjenester på Holmen, Nesøya, Nesbru og Billingstad. 

De forteller at de ansatte er bekymret for å smitte pasientene, og i verste fall selv bli smittet, som følge av mangel på smittevernutstyr. Flere ansatte har familie de omgås daglig som tilhører risikogruppen, men hvem dette gjelder har ikke blitt kartlagt av arbeidsgiver.

– Hele samfunnet deltar i en felles dugnad for å skåne de mest utsatte gruppene. Men vi som yter hjelp til mange sårbare pasienter må gjøre det uten noen annen beskyttelse enn elementært smittevern. Det oppleves som et stort paradoks, sier Walentin. 

– Vi merker tydelig at det skaper frykt og usikkerhet også hos pasientene. Veldig mange spør hvorfor vi ikke bruker munnbind. Det er jo kjent at man kan være smittet uten å vise tegn til symptomer, sier Zibell.

Etterspurt utstyr

De tillitsvalgte og de ansatte har etterlyst smittevernutstyr gjentatte ganger de siste tre ukene. 

– I hele denne perioden har vi fått beskjed om at Asker kommune jobber på spreng for å skaffe nødvendig utstyr. Vi har ingen grunn til å tvile på det, ​men det skaper usikkerhet å ikke vite hvor mye utstyr man har å gå på eller når det kommer, sier Walentin. 

– Vi skjønner at dette er en ny situasjon for alle landets kommuner. Det er ikke enkelt for noen. Men det vi opplever nå viser at nasjonale myndigheter ikke har tenkt forebyggende og rustet landets kommuner til å møte pandemien, sier Zibell.

De tillitsvalgte forteller at ansatte i hjemmetjenesten blir bedt om å følge «to meters-regelen» på jobb. 

– Det er ​i de aller fleste tilfeller ​ikke mulig. Vi ​utfører​ sårstell, gir medisiner og steller sengeliggende pasienter ​og de aller fleste møtene krever nær kontakt, sier Walentin. 

De ansatte skal også ha fått beskjed om å kun bruke engangshansker når det er strengt nødvendig.

– Vi skal kun ta med oss det vi trenger å bruke hver dag. Ansvaret for å vurdere det overlates til den enkelte. Det gjør at man kan risikere å bli stående uten hansker i løpet av vakten hvis det skulle skje noe uforutsett, sier Zibell. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.