Skip to main content

Kommuneoverlegen: – Minimal risiko smittespredning til andre steder

Kommuneoverlege Meera Grepp ved Solgården bo- og omsorgssenter, hvor kommunen har egen koronaavdeling. Risikoen for at smitte skal spre seg til andre steder, mener hun er minimal.

Foto: EVA GROVEN

Åtte ansatte i Askers kommunehelsetjeneste er smittet, men ingen ved koronaavdelingen på Solgården.

For en måned siden etablerte Asker kommune en egen, adskilt avdeling for koronasyke ved Solgården bo- og omsorgssenter. I alt har 15 pasienter vært innlagt der. Omtrent halvparten har kommet fra Bærum sykehus, mens resten har vært overført fra kommunens egne heldøgnsavdelinger. 

– Vi har hatt god erfaring med å behandle pasienter med smittevernsutstyr ved denne avdelingen. Ingen ansatte er blitt smittet, og jeg er trygg på at utstyret holder mål og at vi har hatt en god opplæring, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Bekymrede pårørende

Kort tid etter at avdelingen ble opprettet, kom det reaksjoner fra pårørende til beboere i de andre avdelingene på Solgården. De var bekymret for sine nærmeste, at de skulle utsettes for smitte. Blant annet har samme hovedinngang vært brukt ved noen anledninger. 

Grepp mener sikkerheten er god, og risikoen for smitte minimal.

– Koronaviruset smitter ved dråper. Syke pasienter har munnbind på når de fraktes inn av personell med smittevernutstyr. Det er ingen smitterisiko til lokalene de fraktes gjennom. Det er det heller ikke når man holder to meters avstand, slik helsemyndighetene anbefaler, sier hun. 

– Vi følger alle retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og følger smittevernsituasjonen nøye hele tiden, og justerer hvis nødvendig. Jeg er sikker på at det er minimal risiko for at smitte skal spre seg til andre steder, sier Grepp.

– Med så få innleggelser på Bærum sykehus i det siste, er det strengt tatt nødvendig med en ekstra avdeling for koronasyke i Asker?

– Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg videre, og har beredskapsplaner for en rask oppskalering hvis det blir nødvendig. Inntil vi får nye signaler om hvilken vei det går, er vi veldig forsiktig med å nedskalere.

– Litt heldige

I Bærum mistet kommunen kontrollen over smittespredningen ved Vallerhjemmet, etter at en pasient uten symptomer var smittet allerede 26. mars. Nå er ni døde bare på det ene sykehjemmet. 

I Asker er det per torsdag 10 brukere på tre ulike bo- og omsorgssentre og i hjemmetjenesten som er smittet. Åtte ansatte i hele kommunehelsetjenesten er smittet. 

I alt er 10 personer døde i kommunen. Seks av dødsfallene skjedde i kommunehelsetjenesten, fire på sykehus.

– Det er en veldig kjedelig situasjon at smitte brer seg uten at man har mulighet til å oppdage den. Ved innledningen av pandemien visste man mye mindre om variasjonen av symptomer enn vi gjør i dag. Vi rakk å gi opplæring til ansatte og innføre bruken av smittevernutstyr og isolere de som var smittet. Det har gitt oss en god kontroll. Du kan si vi har vært litt heldige, sier Grepp.

– Hvordan kontrollerer dere at smitteverntiltakene er gode nok?

– Jeg har kontakt med alle virksomhetsledere et par ganger i uken, og får tilbakemeldinger om hvilke opplæringstiltak som gjøres. Vi får også rapporter fra ansatte og tillitsvalgte. Våre institusjoner har gode rutiner for internkontroll. I tillegg har vi smittevernsykepleiere og tilsynsleger som følger opp lokalt hos virksomhetene.

Demente

– Hvordan klarer dere å drive smittevern overfor beboere som er stekt demente?

– Det er krevende, både smittevernmessig og for den enkelte som har demens. For eksempel er det en del som vandrer mye. Men vi ser på hver beboergruppe som en husstand som har bodd sammen over lengre tid. Det betyr at man kan bevege seg internt i fellesområdene, svarer Grepp. 

– Vi har også miljøterapeutiske tiltak som fungerer. Det handler om å legge til rette, skjønne hva beboeren prøver å uttrykke, skape forutsigbarhet og trygghet. Vi har også økt bruk av verneutstyr og økt oppmerksomhet mot symptomer på koronainfeksjon, forteller kommuneoverlegen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.