Skip to main content

Kartlegger smittespredning etter fest hos Bærums smittevernoverlege

Bjørg Dysthe (63) er smittevernoverlege i Bærum kommune. 

Foto: TRINE JØDAL

Én av de fire privatfestene på Oslo Vest, der en rekke ungdommer har fått påvist koronasmitte, var hjemme hos Bærums smittevernoverlege.

Tre av de smittede kommer fra Bærum, bekrefter Bærums smittevernoverlege Bjørg Dysthe. Én var selv på vestkantfest forrige helg, de andre to er nærkontakter som er smittet i etterkant. 

Den ene festen, der det var 40 gjester til stede, var hjemme hos nettopp smittevernoverlege Bjørg Dysthe. 

Dysthe har i kraft av jobben som smittevernoverlege det overordnede ansvaret for håndteringen av smittevern i Bærum, landets femte største kommune. 

På grunn av koronapandemien er det nå frarådet å ha mer enn maks 20 mennesker til stede på samlinger i privat regi, ifølge gjeldende smittevernregler.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken om at det er påvist koronasmitte blant ungdommer etter en privatfest hjemme hos en smittevernoverlege i en av landets største kommuner. 

Vil ikke kommentere

Bærums smittevernoverlege er knapp når Budstikka spør henne om saken.

– Var denne festen hjemme hos deg?

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe som har med mitt privatliv å gjøre, sier Dysthe.

– Stemmer det at du bor du i Vestre Aker, jobber i Bærum og har barn på alder med dem som nå er bekreftet smittet?

– Jeg ønsker ikke å kommentere mitt privatliv, sier Dysthe, som har folkeregistrert adresse i Tennisveien i Vestre Aker og er mor til barn i 20-årene.

Ifølge DN-artikkelen skal hun selv ikke ha vært til stede på festen, men en annen forelder skal ha vært det.

– Har du forståelse for at vi spør om dette, etter at du i en rekke artikler har frontet Bærum kommunes smittevern under koronapandemien?

– De smittevernrådene jeg gir, gir jeg som smittevernoverlege, ikke privatperson.

– Men handler ikke smittespredning av hva vi gjør som privatpersoner?

– Det er viktig at alle husker rådene som blir gitt, og at vi tatt affære i ettertid hvis vi er i tvil.

– Er det skam knyttet til å spre korona?

– Ja, dessverre. Dermed vanskeliggjør det smittesporing i ettertid, sier Dysthe.

Sanksjoner

Ledelsen i Bærum kommune ønsker ikke å uttale seg om denne spesielle saken.

– Jeg vil hverken bekrefte eller avkrefte denne saken, sier Lisa Bang, Bærum kommunikasjonssjef til Budstikka.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte dette, sier Grete Syrdal, kommunalsjef helse og sosial.

Til DN uttaler lederen i den aktuelle kommunen at forholdet er et brudd på smittevernreglene og at «det ikke er greit».

Tennisveien i Vestre Aker bydel i Oslo. 

Foto: Karl Braanaas

Kommunedirektør i Bærum, Erik Kjeldstadli, er ikke tilgjengelig for kommentar til denne saken. Ledelsen viser til kommunalsjef for helse.

– På generelt grunnlag forutsetter vi i Bærum kommune at ansatte forholder seg til retningslinjer i forhold til koronaføringer. Videre kan vi ikke kommentere individuelle helseopplysninger, hverken for innbyggere eller ansatte, sier Grete Syrdal.

Ifølge veilederen fra riksadvokaten, kan du bli straffet hvis du bryter smittevernbestemmelsene. Botens størrelse skal «normalt være 20.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager», heter det i veilederen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.