Skip to main content

Forbereder seg på nærmere 100 innlagte koronasmittede

– Det er viktig at vi tør å tenke tanken om at scenarioet kan bli alvorlig, forteller leder for beredskapsteamet ved Bærum sykehus, Monica Thallinger. 

Foto: TRINE JØDAL

Bærum sykehus har etablert beredskapsteam som skal planlegge ut ifra «worst case scenario» med nær 100 innlagte på sykehuset før 11. april.

Tirsdag la Folkehelseinstituttet frem en rapport som viser tre ulike scenarioer for hvordan corona-viruset kan komme til å spre seg i Norge.

Tar man utgangspunkt i «worst case»-scenarioet i FHIs modell vil det 11. april være påvist smitte hos 3.535 personer Asker og Bærum. 95 personer vil være innlagt på Bærum sykehus og 13 personer vil trenge intensivbehandling.

Det er dette Bærum sykehus nå planlegger for at kan skje. 

Laget beredskapsteam

Bærum sykehus har nedsatt et beredskapsteam som skal planlegge sykehusberedskapen​ for å kunne ta imot et økt antall korona-pasienter. Beredskapsteamet ledes av Monica Thallinger, barnelege og lege i spesialisering ved Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak.

– Det er viktig at vi tør å tenke tanken om at scenarioet kan bli alvorlig.
Monica Thallinger, leder for beredskapsteamet til Bærum sykehus.

Hun er også feltarbeider for Leger Uten Grenser og arbeidet frivillig i ​Sierra Leone under tidenes største ebolautbrudd, mellom 2014 og 2016. Der døde mer enn 11.300 mennesker.

Thallinger leder arbeidet med å utarbeide beredskapsplan​er på forskjellige nivåer for å ruste sykehuset til å ta imot koronapasienter og andre syke som trenger helsehjelp. Hun mener det er viktig at det norske helsevesenet nå forbereder seg på ​at mange kan bli syke.

– Det er viktig at vi tør å tenke tanken om at scenarioet kan bli alvorlig. Ingenting vil være bedre enn om vi ikke ender der, men det er helt avgjørende at sykehuset er forberedt på at ​også verst tenkelige scenarioet faktisk kan inntreffe, sier hun.

– Godt forberedt

Bærum sykehus har allerede hatt en stor pågang av pasienter i forhold til resten av landet (se faktaramme). 26. mars er det registrert 18 innlagte med koronavirus, ifølge Vestre Viken. 

— Vi er godt forberedt skulle det bli økning i antall pasienter i tiden som kommer, sier Thallinger.

– Hele sykehuset er veldig engasjerte og forbereder seg godt til det som ​eventuelt måtte komme. Det er en enorm stå-på-vilje blant de ansatte, understreker Thallinger.

  • Tirsdag la FHI frem en rapport som viser tre ulike scenarioer for hvordan koronautbruddet kan utvikle seg i Norge. Modellen er en matematisk beregning, basert på tre scenarioer.
  • Tallene for smittespredning, sykehusinnleggelser og intensivbehandling, de to første ukene av epidemien i Norge, ligger til grunn for beregningene.
  • De tre scenarioene i rapporten tar utgangspunkt i hvor stor smittespredningen har vært, etter som tiltakene som ble satt inn for å begrense spredningen av viruset 12. mars.
  • Bærum sykehus hadde 24. mars dobbelt så mange innlagte pasienter (7 prosent) i forhold til andelen Asker og Bærums innbyggere utgjør av befolkningen (3,5 prosent).

Beredskapsteamet består av to sykepleiere, en indremedisiner (lege med spesialisering på sykdommer i de fleste indre organer), en ortoped (med erfaring fra Forsvaret) og en nødhjelpskoordinator fra Leger uten grenser.

Bestilt respiratorer

Flere av pasientene som er innlagt på intensivavdelingen, og de som potensielt kommer til å bli lagt inn, har behov for hjelp til å puste. Da benyttes både tradisjonelle respiratorer og andre typer mekaniske ventilatorer. I forhold til dagens situasjon har sykehuset apparater til ventilering av pasienter som trenger det, og en reservekapasitet om behovet øker. 

Nå skal flere respiratorer være på vei. 

– Vestre Viken og Helse Sør-Øst har også flere respiratorer i bestilling som forventes levert fra midt april og utover, og vi kan disponere ytterligere noen flere ventilatorer fra Martina Hansens Hospital, forteller direktør ved Bærum sykehus, Jardar Hals.

Direktør ved Bærum sykehus, Jardar Hals, sier sykehuset forbereder seg på det aller verste scenarioet. Nå er blant annet flere respiratorer bestilt og flere pasienter er flyttet ut av sykehuset.

Foto: KNUT BJERKE

– Til sammen mener vi etter forholdene å ha en god beredskap for dette. Det blir likevel en krevende situasjon der man må bruke all den kompetansen man kan stille personellmessig, dersom de verste scenarioene slår til. Dette er i samsvar med betraktningene for sykehusene i Norge for øvrig, sier Hals.

Bærum sykehus er et av de sykehusene i Norge som har tatt imot flest koronasmittede. Den første smittede pasienten ble lagt inn 9. mars. 

– Det førte til at vi raskt måtte gjennomgå og revidere våre beredskapsplaner og snu oss veldig raskt rundt i måten vi jobbet på. Det er dyktige folk hos oss på alle avdelinger som leverer en betydelig og strålende innsats hver dag, forteller Hals.

Flyttet pasienter

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet tre ulike scenarioer, basert på hvor stor smittespredningen kan ha vært siden 12. mars. Bærum sykehus, og resten av sykehusene i Vestre Viken, er nå i gul beredskap. Planen for neste nivå, rød beredskap, er klar. Beredskapsnivåene forteller noe om hvor stor belastningen er på sykehuset i forhold til vanlig drift.

Hals sier sykehuset er forpliktet til å forberede seg på det verste.

– Vi forholder oss til de skisserte scenarioene fra Folkehelseinstituttet. I samarbeid med ledelsen jobber våre spissede team for å forberede sykehuset på best mulig måte dersom det blir nødvendig med ytterligere tiltak, forklarer Hals.

Et av tiltakene for å frigjøre kapasitet til et økt antall koronapasienter har vært å flytte kreftbehandling og noe ortopedisk virksomhet som ikke kan vente, til Martina Hansens Hospital.

– Nå er det bare pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og andre alvorlige sykdommer som kommer til oss, sier Hals.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.