Skip to main content

– Dette kan bidra til god pasientbehandling

Marius Myrstad leder flere covid-19-studier på Bærum sykehus. I den tredje forskningsartikkelen leter de etter hvilket verktøy som tidlig kan måle hvor syk pasienten kan bli av viruset. 

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum sykehus har gitt ut en tredje koronastudie. Den tar for seg hvordan man tidlig kan identifisere hvem som blir alvorlig syke av covid-19.

Bærum sykehus har vært tidlig ute med å forske på covid-19-sykdommen lokalt. Så langt har 79 personer vært innlagt for korona på Bærum sykehus. 

Sykehuset har tidligere utgitt to forskningsartikler i Tidsskrift for Den norske legeforening. Den tredje artikkelen ble nylig publisert i et internasjonalt tidsskrift (se faktaboks).

Artikkelen handler om hvilke verktøy helsepersonell bør bruke for å finne ut hvilke pasienter som har størst risiko for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp på grunn av covid-19.

– Vi har undersøkt om vi i en tidlig fase kan identifisere de pasientene som blir alvorlig syke, sier Marius Myrstad, overlege på medisinsk avdeling ved Bærum sykehus.

Han leder forskningen.

– Et av hovedfunnene i studien er at de scoringsverktøyene som brukes til å identifisere pasienter med risiko for alvorlig forløp ved andre infeksjoner, ikke egner seg til dette hos koronapasienter, fortsetter Myrstad.

Bærum sykehus er blant kommunene i Norge som har hatt flest koronapasienter. Nå er ingen innlagt med covid-19-viruset. 

Foto: Knut Bjerke

Resultater fra akuttmottaket

Et av de mest brukte scoringsverktøyene ved andre infeksjonssykdommer kalles «qSOFA». Denne fanget kun opp én av fire pasienter som utviklet svært alvorlig sykdom på grunn av Covid-19. 

Derfor anbefaler forskerne på Bærum sykehus å bruke verktøyet «NEWS2» hos covid-19-pasienter.

– NEWS2-scoren var veldig godt egnet til å fange opp de pasientene som utviklet et alvorlig forløp. En fordel med NEWS2, sammenlignet med andre scoringsverktøy, er at symptomer fra luftveiene og lungene vektlegges mer. Dette er relevant, siden covid-19 først og fremst er en lungesykdom hvor de sykeste pasientene ikke får i seg nok surstoff, forklarer Myrstad.

Studien baserer seg på resultater fra alle koronapasientene som har vært innlagt på Bærum sykehus siden starten av mars.

– Vi har sett på resultatene av de undersøkelsene som ble gjort i akuttmottaket, og sammenholdt det med hvordan det gikk med pasientene senere i forløpet og hvor alvorlig syke de ble. NEWS2 er et godt hjelpemiddel for å sette viktige undersøkelser som måling av puls, blodtrykk, kroppstemperatur og surstoffinnhold i blodet i system, forklarer Myrstad. 

NEWS2-scoren fra første undersøkelse, som ble utført rett etter pasientene kom til sykehuset, fanget opp over 85 prosent av pasientene som ble svært alvorlig syke, ifølge legen. 

Kan spare ressurser

– Hvorfor er dette viktig?

– Dersom det kommer en ny koronabølge, kan dette potensielt bidra både til god pasientbehandling og til god utnyttelse av ressurser for sykehuset. I pressede situasjoner er det ekstra viktig med en standardisert måte å identifisere pasientene som har behov for spesiell overvåking på en intensivavdeling, sier Myrstad.

– Er studien stor nok til å trekke en så klar konklusjon?

– Dette bør gjentas i flere studier, helst i større studier. Men vi er de første som har publisert dette, og vi har et representativt utvalgt som har vært innlagt på Bærum sykehus, selv om antallet er relativt lavt. Vi må anta at overførbarheten til fremtidige pasienter er stor.

– Prisverdig

Anne Spurkland, professor og forsker i molekylær immunologi på Universitetet i Oslo, og bosatt i Asker, har lest gjennom studien. Hun synes det er et interessant og nyttig funn.

– Da koronaen kom, visste vi lite om hva sykdommen innebar. Nå vet vi mer, blant annet at det gir problemer i luftveiene og ikke blodforgiftning. Derfor er det naturlig at koronapasienter får en høy NEWS2-score.

Spurkland mener flere større sykehus kunne ha publisert denne typen data. 

– Heldigvis har vi ikke fått flere koronapasienter i Bærum. Jeg stusser på at ikke flere større sykehus gjennomfører enkle studier som dette. Det kan skyldes at det tar tid å gå gjennom alle legejournalene. Det er prisverdig at Bærum sykehus har vært så raske med å dele sine erfaringer underveis i pandemien, sier hun. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.