Skip to main content

Bærum kommune får stryk i Fylkesmannens rapport om Vallerhjemmet

– Det var utmattende å stå i en situasjon hvor stadig flere ble syke, og det så ut som spredningen aldri tok slutt, uttalte en ansatt ved Vallerhjemmet til Budstikka i april. Nå foreligger konklusjonen etter fylkesmannens omfattende tilsyn med sykehjemmet i Bærum.

– Det var utmattende å stå i en situasjon hvor stadig flere ble syke, og det så ut som spredningen aldri tok slutt, uttalte en ansatt ved Vallerhjemmet til Budstikka i april. Nå foreligger konklusjonen etter fylkesmannens omfattende tilsyn med sykehjemmet i Bærum. 

Foto: Privat

Pasientene på Vallerhjemmet fikk ikke forsvarlig hjelp under starten av koronapandemien. 

Det konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Viken i en helt fersk tilsynsrapport. 

– Fylkesmannen har kommet til at Bærum kommune har brutt plikten til å organisere sin virksomhet ved å ikke å ha sikret forsvarlig håndtering av situasjonen med utbruddet av covid-19 ved Valler sykehjem, skriver de i rapporten.

I løpet av fire uker døde 12 personer med koronavirus under eller like etter oppholdet på sykehjemmet i Bærum. På det verste var over 30 ansatte koronasmittet og 47 i karantene. 

Fylkesmannens helseavdeling besluttet å åpne tilsyn 29. juli. Rapporten etter tilsynet ble offentliggjort tirsdag formiddag.

– Kommunen har etter samme bestemmelser, også brutt plikten til å tilrettelegge tjenestene slik at helsepersonell kunne overholde sine lovpålagte plikter. Dette ved å ikke sikre at ansatte fikk tilstrekkelig opplæring og oppfølging, skriver Fylkesmannen videre.

Kaos, stress, fortvilelse og redsel

I sitt arbeid med rapporten, opplyser Fylkesmannen at de blant annet har hatt samtaler med 10 ansatte, den 2. og 3. juli, og samtaler med pårørende og beboere.

– Det de ansatte fortalte at de opplevde fra da de første pasientene ble smittet, kan oppsummeres som kaos, stress, fortvilelse og redsel, en frykt for selv å bli smittet og å smitte andre både beboere og egen familie. Det var flere som sa de gruet seg til å gå på jobb, står det i rapporten.

I Budstikka i april, opplyste flere ansatte at de mente kommunens tiltak kom altfor sent på Vallerhjemmet.

Misfornøyde pårørende

Også de pårørende opplevde situasjonen ved sykehjemmet som lite tilfredsstillende. 

Hilde Elisabeth Gulbrandsens mor døde med koronasmitte på Vallerhjemmet. Tidligere i høst fortalte hun om en krevende situasjon med sykehjemmet. 

– Det var en helt grusom tid. Jeg kunne ringe i timevis. Det var alltid en ny ansatt, og plutselig var det nye avdelingsledere. Hver gang jeg spurte, fikk jeg halvsure svar tilbake, og jeg følte jeg forstyrret de ansatte. Jeg turte ikke mase for mye på dem heller, forteller hun.

Det trekker også Fylkesmannen frem i sin rapport. 

– Informasjon og kommunikasjon med personalet opplevde de pårørende som vanskelig. Når kaoset var på «topp», virket det som helsepersonell ikke hadde kapasitet til å kontakte pårørende. Når pårørende ringte selv, fikk de beskjed om de skulle bli ringt opp igjen, men at dette ikke ble gjort, står det.

Satte inn barnehageansatt

Fylkesmannen har undersøkt hvilke planer kommunen hadde i forkant av utbruddet, samt hvordan det ble håndtert – blant hvilke tiltak som ble satt inn for å skjerme friske pasienter og ansatte fra smitte.

I tillegg har de kartlagt kommunikasjonen mellom ledelsen ved Vallerhjemmet og kommunens sentrale ledelse fra  3. mars til begynnelsen 2. juni.

Ansatte Fylkesmannen har snakket med i rapporten, forteller om kaotiske tilstander rundt organiseringen.

– De ansatte opplyser at det var lite planlagt hvem som skulle jobbe hvor. En ansatt fortalt at hun hadde sagt ifra til ledelsen at hun ikke syntes det var en god idé å sette inn en som jobber i barnehage og ikke har kjennskap til stellesituasjonen i korona avdeling, og at de heller burde ha startet på ren avdeling, står det i rapporten.

Jobbet på tvers

Ansatte reagerte også på at personalet jobbet på tvers av flere avdelinger, altså avdelinger med og uten smitte. 

Budstikka omtalte tidligere hvordan flere ansatte måtte jobbe på tvers av avdelingene. Dette gjaldt spesielt nattskiftet, hvor det kun var en sykepleier på jobb. Dette gjaldt selv etter at avdeling A på sykehjemmet ble isolert. 

Det får også kritikk fra Fylkesmannen.

– Fylkesmannen finner at situasjoner hvor sykepleier måtte gå på tvers av avdelinger i en smittesituasjon, ikke var i samsvar med god praksis. Oppdragets varighet er etter vår vurdering ikke relevant, når oppdraget mest sannsynlig var av en slik art at det ikke var mulig å forholde seg til kravet om avstand.

— Lite tilgjengelig

– Ansatte opplevde at ledelsen var lite tilgjengelig for dem og at de så lite til ledelsen. Det opplyses at ledelsen «bare satt i kantinen», og at de var så «stresset i sin situasjon» at de ikke hadde tid til å ta vare på pasienter og ansatte, skriver Fylkesmannen.

Det omfattende tilsynet er basert på mange hundre sider dokumentasjon, samt uttalelser fra kommuneledelsen, de fire tjenestelederne ved Vallerhjemmet, to avdelingsledere og tre sykehjemsleger. 

Fylkesmannen er også blitt forelagt beredskapsplaner, tidslinjer, oversikt over smittede ansatte og beboere, samt en omfattende skjematisk fremstilling av e-post- og sms-korrespondansen under utbruddet.

Ansatte ved Vallerhjemmet etterspurte i lengre tid tiltak mot koronaviruset ved Vallerhjemmet.

Ansatte ved Vallerhjemmet etterspurte i lengre tid tiltak mot koronaviruset ved Vallerhjemmet.

Foto: Knut Bjerke

Mener viruset fikk spre seg før det ble oppdaget

Budstikka har fått innsyn i saksdokumentene, deriblant uttalelsene kommuneledelsen har gitt i forbindelse med tilsynet. 

Her kommer det frem at de mener koronaviruset trolig fikk spre seg blant pasientene lenge før den første pasienten testet positivt 26. mars. 

«Smitten har antagelig vært på sykehjemmet i flere uker før første pasient testet positivt», har smittevernoverlege Bjørg Dysthe skrevet i sin uttalelse til fylkesmannen. 

Allerede dagen etter at den første pasienten på Vallerhjemmet testet positivt var 9 av 11 pasienter på den aktuelle avdelingen smittet. 

Peker på nasjonale retningslinjer 

Dysthe mener kommunen kunne «vært mer pågående med testing rundt påvist smitte hos ansatte», men understreker at de forholdt seg til retningslinjene til Folkehelseinstituttet (FHI) som var gjeldende i mars. 

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen skriver til fylkesmannen at Bærum valgte å forholde seg strengt til FHIs retningslinjer under håndteringen av smitteutbruddet på Vallerhjemmet. Til tross for sterke ønsker om mer utbredt bruk av munnbind, samt testing av pasienter og ansatte uten symptomer.

«I etterpåklokskapens lys hadde vi muligens forhindret noe smitte hvis vi hadde iverksatt disse tiltakene på et tidligere tidspunkt, men da ville vi "forbrutt" oss mot faglige råd fra FHI», skriver Nilsen.

– Det gjør vondt å spørre om vi kunne begrenset smittespredningen hvis vi hadde satt inn flere tiltak tidligere, uttalte en ansatt, som ikke ønsket å bli navngitt, til Budstikka allerede i april

Laget egen rapport 

Bærum kommune la 27. mai frem en egen rapport om hva som gikk galt på sykehjemmet. 

Informasjonssvikt, hyppige lederskifter, mangelfull opplæring, usikkerhet knyttet til omfanget av smitte og smittespredning og ukarakteristiske symptomer hos pasientene ble utpekt som noen av årsakene til krisen på Vallerhjemmet.

I ettertid ble samtlige ledere fredet på Vallerhjemmet

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.