Skip to main content

Avdeling utsetter operasjoner for første gang i pandemien

En av fire operasjonsstuer på avdeling for dagkirurgi ved Bærum sykehus, er stengt grunnet høyt sykefravær.

En av fire operasjonsstuer på avdeling for dagkirurgi ved Bærum sykehus, er stengt grunnet høyt sykefravær. 

Foto: KNUT BJERKE

Et presset helsevesen er innstilt på at et høyt sykefravær fortsetter. De siste to ukene er 50 planlagte operasjoner blitt utsatt ved dagkirurgien på Bærum sykehus.

– Vi har stort sett hatt normal drift gjennom pandemien. Det er først nå vi har måttet ta ned aktiviteten vår. Nå håper vi toppen snart er nådd, slår avdelingssjef Randi Andreassen fast.

Ved Bærum sykehus har sykefraværet økt jevnt de siste fire ukene. Siden 24. januar har sykehuset hatt 15,5 og 15,6 prosent sykefravær blant ansatte, per uke. 

– Sykefraværet påvirker oss ved at vi må replanlegge hyppig. Vi håper som andre at smittetoppen straks er nådd, opplyser Olsen.

Ved dagkirurgien på lokalsykehuset er blant de som har måttet planlegge på nytt som følge av sykefraværet. Nærmere 50 planlagte operasjoner de siste to ukene, som følge av det høye sykefraværet. De har også måtte stenge én av sine fire operasjonsstuer.

–Nå mangler vi seks av elleve operasjonssykepleiere for eksempel, forteller avdelingssjef Randi Andreassen.

I flere måneder har helsemyndighetene varslet høyt sykefravær i visse yrker, som følge av den høye smitten i samfunnet. Bare i februars to første uker, er det registrert 19.592 koronatilfeller i Asker og Bærum, ifølge Budstikkas koronaoversikt. 

Avdelingssjef Randi Andreassen og avdelingssykepleier Elisabeth Eik-Nes ved dagkirurgen på Bærum sykehus.

Avdelingssjef Randi Andreassen og avdelingssykepleier Elisabeth Eik-Nes ved dagkirurgen på Bærum sykehus.

Foto: KNUT BJERKE

Hun understreker at det ikke er kritiske operasjoner som utsettes. 

– Vi har ikke akutt syke, men de vi opererer har fortsatt plager som må behandles. Det kan være operasjoner med for eksempel brokk- eller galleoperasjoner, sier Andreassen.

Avdelingssjefen trekker frem at størsteparten av sykefraværet skyldes koronavirus.

Spent på de neste ukene

Lørdag ble de aller fleste smitteverntiltak avsluttet.

– Skummelt, var det første hjelpepleier og verneombud i hjemmesykepleien, Anne-Marit Floberg tenkte. Hun jobber til daglig i Asker sone nord 1.

– Nå har vi ikke noe kontroll med smitten lenger. Nå er det ikke noe spørsmål om «hvis», nå er det «når».

Hjelpepleier Anne-Marit Floberg er verneombud for hjemmesykepleien i Asker nord, sone 1. Hun opplever at selv om pandemien har vært tøff, med tungvinte smitterutiner og nå skyhøyt sykefravær, er samholdet godt i kollegiet.

Hjelpepleier Anne-Marit Floberg er verneombud for hjemmesykepleien i Asker nord, sone 1. Hun opplever at selv om pandemien har vært tøff, med tungvinte smitterutiner og nå skyhøyt sykefravær, er samholdet godt i kollegiet.

Foto: Sidsel Hvaal

På mange arbeidsplasser som har slitt med stort sykefravær, har ikke bare sykdommen, men også tiltak som karantener og isolasjonstid gjort det krevende å fylle turnusen. Disse er nå i hovedsak historie.

Forberedt på 40 prosent

I Asker kommune har både helsetjenester og helseinstitusjoner redusert sykefraværet fra uke 5 til uke 6 – fra opptil 18 prosent, og ned til 13. 

Budstikka har etterspurt tilsvarende tall for sykefravær i Bærum kommune, men ikke fått svar.

HR-sjef i Asker, Sverre Jostein Bø, forklarer at selv da nesten en av fem ansatte var sykmeldt fra jobb i helsetjenestene i uke 5, gikk dette ikke ut over tilbudet til brukerne. 

Med helsetjenestene menes her primært hjemmesykepleien. 

– I kontinuitetsplanene har virksomhetene tatt høyde for et såpass høyt sykefravær. 

Ifølge Bø er det lokale helsevesenet nå rigget for sykefravær på 20 prosent, men de skal også kunne fungere gjennom korte strekk der hele 40 prosent av staben ligger hjemme. 

– I velferd er ansatte vant til å stille opp ekstra og til å bidra i situasjoner som er utfordrende, skriver han. 

– Holdt pusten

Dette kan hjemmesykepleien i Askers sone nord 1 skrive under på. 

For to uker siden nådde sykefraværet i staben hos avdelingsleder hjemmetjenesten Margrethe Askvik Hebnes hele 24 prosent. 

– Da kjente jeg at jeg nesten holdt pusten hver morgen – hvem ringer nå? 

Avdelingsleder for hjemmetjenesten i Askers sone nord 1, Margrethe Askvik Hebnes, takker både ansatte og pårørende som har stått på ekstra i pandemien.

Avdelingsleder for hjemmetjenesten i Askers sone nord 1, Margrethe Askvik Hebnes, takker både ansatte og pårørende som har stått på ekstra i pandemien. 

Foto: Sidsel Hvaal

Tiden fra nyttår til nå har vært den vanskeligste, fraværsmessig, for hjemmesykepleien. Likevel har Hebnes bare et par ganger måttet ringe hjem til brukere og avlyse avtaler. 

For dette takker hun både pårørende og ansatte, som har stilt opp utover det vanlige. 

– Den gjengen som jobber her: Jeg er mektig, mektig stolt av dem, sier Hebnes, som også er takknemlig for at de fleste som har vært koronasyke, har hatt svært milde forløp. 

Verneombud Anne-Marit Floberg, forteller at hun og kollegene har dekket hverandres vakter, også på tvers av sonene i Asker. 

– Til tider har det vært tøft, men jeg vil si det har knyttet oss enda bedre sammen. 

Avdelingsleder Hebnes tør ikke spå hvilken vei nærmest fri smitte vil påvirke sykefraværstallene hos henne. 

– Jeg er har litt uro i magen nå. Jeg må stole på det folk sier – at dette går greit. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.