Skip to main content

24 millioner til opplæring i koronarammede Viken-bedrifter

Siv Henriette Jacobsen (A) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken.

Siv Henriette Jacobsen (A) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken.

FOTO: KARL BRAANAAS

Det skal umiddelbart settes av 24 millioner kroner til intern opplæring i koronautsatte bedrifter, opplyser fylkesrådet i Viken. 

– Vi vil bruke kompetanse som et aktivt verktøy, sier fylkesråd for utdanning Siv Henriette Jacobsen (A).

Mandag la fylkesrådet i Viken frem en koronakrisepakke. En rekke tiltak innen flere felt settes i verk, som et samarbeid mellom Viken, NHO og LO. Også innen utdanning og kompetanse.

Blant annet settes 24 millioner kroner av til intern opplæring for bedrifter i Viken for å motvirke koronaskader.

– Dette er et helt nytt virkemiddel, skreddersydd for bedrifter som har liten aktivitet nå på grunn av koronaepedimien. Tanken er at de kan benytte tiden godt mens de ikke har ordinær aktivitet, sier Jacobsen.

Ifølge Jacobsen jobber nå fylkeskommunen tett med LO og NHO for å utarbeide retningslinjer for tildeling av midlene.

 – Bedrifter kan melde inn behov løpende fra og med i dag. Vi ønsker å lage opplegg som er så lite byråkratisk som mulig. Dette skal være lett å ta i bruk, sier fylkesråden.

500.000 kroner er i tillegg øremerket digitale kurs for frilansere.

– Vi ønsker at arbeidstagere som jobber mye for seg selv kan få hjelp til å fylle på med kompetanse om digitale verktøy, sier Jacobsen.

Vil fremskynde praksis 

I koronapakken ble det åpnet for at lærlinger kan fremskynde praksisen sin.

– Lærlinger og elever skal kunne bruke tiden konstruktivt nå som det ikke er skole. Vi legger opp til raskere praksisløp der det trengs mer arbeidskraft, sier Jacobsen.

Hun trekker frem helse og omsorg, samt naturbruk og landbruk som eksempler på fag der elevene kan være med på å yte viktig samfunnsinnsats i praksistiden.

– Elevene kan være en viktig ressurs. Men det er en forutsetning at elevene settes til oppgaver som fyller kompetansemålene, sier Jacobsen.

Hun understreker at lærlinger som er i ferd med å få avbrutt sitt løp på grunn av koronakrisen, skal få lagt til rette alternative løp som sikrer at de får gjort ferdig i opplæringen sin. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.