Det store veiprosjektet har Asker og Lier arbeidet for å få gjennomført i flere år. Senest i september skrev Budstikka om konsulentselskapene som kjempet om kontrakten for prosjektet.

Nå er konsulentoppdraget avlyst og planleggingen stanset. Årsaken er at Statens vegvesen har fått tildelt betydelig mindre midler til planlegging i statsbudsjettet for 2023.

– Dette vil gjelde for en rekke planprosjekter rundt i landet fordi planmidler i budsjettet for 2023 er redusert med 30 prosent, sier Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik i en pressemelding.

Det har vært et langdrygt prosjekt å knytte E18 med Oslofjordtunnelen. Etter mange år med ulike planer, debatter og stort engasjement blant politikere og innbyggere, har prosjektet nå kommet mange steg videre.

Striden har lenge stått om hvilke trase som er best egnet for å knytte de to hovedveiene sammen. For Asker sin del, vil en ny vei i stor grad avlaste Slemmestadveien og Røykenveien for tungtransport. En ny hovedvei vil også ha mye å si for næringsvirksomhet i Asker-sør.

Prosjektet har en prislapp på 3,8 milliarder kroner.