– Vi synes det er litt rart at ikke alle skoler er med på en slik tur akkurat i år, sier daglig leder Ole Johnny Hansen i Hvite busser.

Selskapet er ett av to som tilbyr elev- og gruppeturer til de tidligere konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen.

Oslo-området har lenge vært stiftelsens hovedsatsingsfelt. Men blant skolene i Asker og Bærum er det få interesserte.

– Vi synes det er selvsagt at man bør reise på turene våre. Spesielt i dagens situasjon med økt polarisering og voksende antisemittisme i Europa, sier Hansen.

Konkurrenten Aktive fredsreiser har merket generell økning siden 2010, men merker ingen spesiell økning i år.

LES MER:

Historieløse skoletur-diskusjoner (kommentar)

Finn-Erik Vinje: – Viktig å minnes

Fast tradisjon

Solvang ungdomsskole i Asker er blant dem med sterkest tradisjon for å sende elever på tur til konsentrasjonsleire.

Senest i fjor vår var 9. trinn på tur blant annet til Auschwitz for å lære om krigens grusomheter.

– De fleste opplever det som en viktig reise, som gir eleven mye innsikt. Elevene synes det er veldig viktig. Det er noe uenighet blant foreldrene, men de fleste synes det er viktig. Da ønsker vi å være en del av det, sier rektor Harald Skjønsberg.

Skolen har en egen foreldredrevet komité som står for arrangementet. To lærere deltar mens elevene er på besøk i konsentrasjonsleirene.

LES OGSÅ: Panter flasker for fattige elever

Aldri utenlands

Naboskolen Borgen har ikke sendt elever på besøk til konsentrasjonsleire på lang tid.

– Vi sluttet med det etter et vedtak i Asker kommune, der det het at vi ikke skulle ha skoleturer ut av Norge. Vi har valgt å forholde oss til det, sier assisterende rektor Eva Bente Drevsjø.

I stedet har skolen pleid å arrangere en mindre tur for 10. trinn, knyttet opp til fagplanen i kroppsøving. Noen klasser har hatt egen avslutning, gjerne på privat hytte.

Også i Bærum varierer praksisen mellom skolene (se fakta).

Mølladammen ungdomsskole har ingen tradisjon for slike turer, men årets 8. trinn har bestemt seg for å reise om to år.

– Det handler om gratisskoleprinsippet. Elevene må jobbe for å spare penger til turen. Det tar litt tid, sier Mølladammens rektor Gretha Mari Storevik.

Reisen skal finne sted på starten av skoleåret, slik at skolen får nytte av bedre klassemiljø. Ellers hender det at foreldregrupper velger å arrangere avslutningstur for elevene på 10. trinn.

– Det er ikke snakk om noen store turer. Kanskje elevene reiser til noens hytte, sier Storevik.

Reiser i ferie uten lærere

Ramstad ungdomsskole er en av skolene der elever reiser til konsentrasjonsleire.

– Hvert år er det diskusjon om hvordan dette skal organiseres med de strikse reglene kommunen har for finansiering, sier Torkel Ravndal som er FAU-leder på Ramstad skole.

– Dermed blir det turer i regi av foreldre og som må arrangeres i høstferien og hvor lærene beklageligvis ikke er med, sier Ravndal som synes det er viktig å vise elever deler av vår nære historie.