Her er de siste konkursene i Asker og Bærum

STENGTE DØRER: Når et selskap går konkurs, møter kunder og ansatte stengte dører.

STENGTE DØRER: Når et selskap går konkurs, møter kunder og ansatte stengte dører. Foto:

Et hundretalls virksomheter går konkurs i Asker og Bærum hvert år. Under ser du listen over de ti siste konkursene i våre to kommuner.

DEL

Les alt innhold på Budstikka.no – 99 kr for to måneder.

Både personer, selskaper og andre foretak kan gå konkurs.

Ved åpning av konkurs mister den konkursrammede retten til å råde over sine eiendeler og det oppnevnes en bostyrer som overtar disposisjonsretten over eiendelene.

LES OGSÅ: Her er de ferskeste gründerne i Asker og Bærum

I den første grafikken under ser du hvordan utviklingen har vært i antall konkurser i første halvår de siste årene.

LES OGSÅ: Ny konkurs annenhver dag i fjor

Budstikka gir nå fortløpende oppdatering på nye konkurser i Asker og Bærum i grafikken under.

Se oversikt over alle konkursene de siste ti årene

Hva skjer med de ansatte etter en konkurs?

Normalt vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut.

Gjennom lønnsgarantiordningen er staten, på visse vilkår, forpliktet til å dekke krav på lønn og feriepenger som arbeidsgiveren din på grunn av konkurs ikke er i stand til å dekke, opplyser Konkursrådet.

Hva om bedriften selges?

Konkursåpning hos arbeidsgiveren har betydning for arbeidsplassen din. Hvis virksomheten legges ned mister du jobben.

Hvis virksomheten selges kan du ha fortrinnsrett på å få fortsette i stillingen.

Selve konkursbehandlingen vil ta noe tid. I denne perioden kan konkursboet normalt velge om du skal fortsette i stillingen din eller ikke.

LES MER OM KONKURS HOS KONKURSRÅDET (EKSTERN NETTSIDE)

Hvem har ansvaret etter en konkurs i et selskap?

Når et aksjeselskap (AS) går konkurs, så er det selskapet som går konkurs, og ikke personene som står bak virksomheten. De som eier selskapet, aksjonærene, er ikke ansvarlige for selskapets gjeld.

Deres ansvar er begrenset til å innbetale den aksjekapitalen de har tegnet seg for, ifølge Konkursrådet.

Men det kan i visse tilfelle oppstå erstatningsansvar for styremedlemmer, eiere og andre som følge av disposisjoner de har gjort i forbindelse med styringen av selskapet.

Artikkeltags