Styreleder ilagt konkurskarantene etter fem konkurser

BOSTYRER: Andreas Strime Christensen gransker konkursen.

BOSTYRER: Andreas Strime Christensen gransker konkursen. Foto:

Konkursen i City Bygg avslører brudd på en rekke regelverk. Nå innstiller bostyrer på at styreleder ilegges konkurskarantene.

DEL

Styrelederen fra Asker har tidligere vært involvert i fem konkurser, med roller som daglig leder, styreleder og styremedlem.

Selskapet skiftet navn fra City Bygg AS til KLM bygg og vedlikehold samme dag som det gikk konkurs i 2016.

Karantenen er ennå ikke rettskraftig siden ankefristen ikke er gått ut.

«Etterrettens vurdering har han utvist manglende respekt for regler og myndigheter i en slik grad at han fremstår som uskikket til å inneha verv som styreleder og/eller daglig leder», står det i kjennelsen fra tingretten.

LES OGSÅ: Entreprenør er begjært konkurs

37 krav på til sammen 2,4 millioner kroner lå igjen i kjølvannet etter konkursen. Det største kravet er fra Skatteetaten på 1,1 millioner kroner.

Flere konkurser

Han har tidligere vært involvert i konkurser i fem ulike selskaper, ifølge tingrettens kjennelse og bostyrers redegjørelse.

– Jeg mener at han har en historikk på samme typen problemstillinger som i denne konkursen, sier bostyrer Andreas Strime Christensen hos KCO Advokater.

Det er tingretten enig i.

LES MER: Entreprenør slo seg konkurs etter investeringer i Brasil

Fant mye kritikkverdig

I redegjørelsen fra bostyrer er det en lang liste over det han mener er straffbare forhold og regelbrudd.

  • Det er ikke innlevert godkjent regnskap for 2014.
  • Ikke levert inn omsetningsoppgave fra og med 5. termin 2015.
  • Ikke levert selvangivelse for 2014.
  • Det er foretatt lønnsutbetalinger som ikke er tatt med i a-melding for 2015.
  • Har ikke oppbevart skyldig forskuddstrekk i henhold til lovens krav.
  • Det er gjort uttak til styreleder i 2015 og 2016 på til sammen over én million kroner.

Dette er en konkurskarantene

  • Konkurskarantene kan ilegges dersom det er grunn til å mistenke vedkommende for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til konkursen.
  • Det kan også ilegges konkurskarantene dersom man på grunn av uforsvarlig forretningsførsel antas uskikket til å stifte nytt foretak eller være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt foretak.
  • Konkurskarantene innebærer at personen for en periode blir utelukket fra å være involvert i stiftelse og ledelse av de fleste typer virksomheter. Han/hun kan utelukkes fra å stifte nye foretak, være daglig leder og påta seg verv som styre- eller varamedlem.
  • Tingretten ilegger konkurskarantener.

Kilde: altinn.no

LES OGSÅ: Her er de siste konkursene i Asker og Bærum

Styrelederen kjøpte selskapet Larsen & Gjertsen Bygg AS i desember 2012, og ga det navnet City bygg. Selskapet drev blant annet med oppussing og rehabilitering av eiendommer, både som underentreprenør og oppdrag for privatpersoner.

Utover i 2014 ble virksomheten utvidet, og økte antall ansatte fra fire til tolv.  Senere var det 27 ansatte i selskapet.

Dette skal i hovedsak vært deltidsansatte fra Polen og Litauen. Christensen antar at bobehandlingen kan være avsluttet i løpet av 2017.

Budstikka har ikke kommet i kontakt med styrelederen.

https://www.regnskapstall.no/widget/accounting/?id=103681257S0&graph=true&finance=true&roles=true&shareholders=true

Artikkeltags