Styreleder ilagt konkurskarantene etter fem konkurser

Konkursen i City Bygg avslører brudd på en rekke regelverk. Nå innstiller bostyrer på at styreleder ilegges konkurskarantene.