Det er Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum som har fyrt opp øst-vest-debatten i hovedstaden via bloggen sin onsdag.

I innlegget «Vil bryte ut av røde Oslo» skriver han at Raymond Johansen og den nye byregjeringen hans har fått et krav om å dele byen mellom øst og vest – fordi de ønsker en særskatt på eiendom som svir mest i vest, for så å bruke de ekstra pengene til å finansiere opp gratis tjenester i øst.

LES OGSÅ: Hole-beboer om sitt syn på Bærum: - Må jeg svare på det?

Stavrum, selv bosatt på Ulvøya i bydel Nordstrand i Oslo, refererer til ytringer fra flere fremtredende advokater, næringslivsledere og kjente personer på Oslos vestkant.

Blant dem som argumenterer klarest for å bryte ut er en av landets fremste forretningsadvokater, Henrik A. Christensen i Advokatfirma Ro, Sommernes, og selv bosatt i Vestre Aker.

På sin Facebook-side oppfordrer han «alle bydeler på Oslo Vest til å avholde en avstemning, for å gjenopprette Aker kommune – eller alternativt å innlemme de bydelene som ønsker det i Bærum kommune.»

– Hyggelig å høre, men ...

Ordfører Lisbeth Hammer Krog, som frykter at Asker og Bærum kommuner skal bli spist opp av Oslo og Drammen, vil ikke involveres i denne debatten.

– Det er alltid hyggelig å høre at Bærum er en attraktiv kommune, men disse problemstillingene overlater jeg til Oslo, skriver hun i en tekstmelding til Budstikka.

Sentralt i den nye øst-vest-debatten som nå er blusset opp i Oslo, er at sentrum og venstresiden mener at innbyggerne må avgjøre spørsmål om kommunesammenslåinger gjennom folkeavstemning. Det store spørsmålet blir da hvor hardt den rødgrønne byregjeringen vil stå på dette prinsippet, hvis det oppstår en stor og kraftfull folkebevegelse for løsrivelse i vest.

Kommunesammenslåingen